Nachtburgemeesterschap Amsterdam blijft: nieuwe verkiezingen op 20 februari

Achtkoppige Nachtwacht geeft na drie succesvolle jaren stokje over

In 2002 werd de functie van Amsterdamse nachtburgemeester in het leven geroepen om het nachtleven van de stad te redden. De Nachtwacht heeft met het bekleden van het ambt een brug geslagen tussen het nachtleven en de beleidsmakers en zo de paden geëffend voor de komende nachtburgemeester. Die zal op 20 februari in Paradiso worden verkozen.

Achtkoppige Nachtwacht geeft na drie succesvolle jaren stokje over

De eerste ambtstermijn van het Amsterdamse nachtburgemeesterschap loopt na drie jaar op zijn eind. 20 februari wordt een nieuwe nachtburgemeester verkozen in Paradiso, door een commissie bestaande uit de huidige nachtburgemeesters en Groen Links raadslid Marco de Goede. De inschrijvingen daarvoor kunnen tot 7 januari worden ingezonden. De invulling die het hoofdstedelijke nachtburgemeesterschap heeft is uniek. Waar de nachtburgemeesters elders een louter symbolische functie hebben – denk aan Jules Deelder in Rotterdam – is in Amsterdam gekozen voor een achtkoppige raad van adviseurs, de Nachtwacht genaamd. Zij werpen zich op als smeermiddel tussen de gemeente en het nachtleven van de stad, door het bezoeken van gemeenteraadsvergaderingen en het maken van beleidsvoorstellen. De nachtburgemeesters, in het leven geroepen door Groen Links-raadslid Marco de Goede, zijn belangrijke spelers in het nachtelijke beleid van Amsterdam geworden. Lex Breet, ook bekend als Dj Lx Pacific, heeft met het uitbaten van horeca-gelegenheden als West Pacific en Bar-Restaurant 11 een duidelijke stempel gedrukt op het Amsterdamse nachtleven. Als één van de acht Nachtwachters is hij nauw betrokken geweest bij de vormgeving van het nachtburgemeesterschap. Breet is tevreden met wat zijn collectief in drie jaar heeft bereikt. “Wij hebben bijgedragen aan een besef bij de overheid, dat het nachtleven essentieel is voor de magneetfunctie van een stad”, vindt hij: “Internationaal gezien staat Amsterdam bij veel jongeren niet zozeer bekend om haar musea en rondvaarten, maar vooral om wat er in de nacht te beleven valt.” Destijds stuitte de Nachtwacht op vooroordelen bij gemeentelijke ambtenaren, die vooral waren gebaseerd op angst en onwetendheid. Volgens Breet staat de gemeente nu veel meer open voor het nachtleven en wordt er echt geluisterd naar de zittende nachtburgemeester. Marco de Goede is als geestelijk vader van het nachtburgemeesterschap voldaan over de ontwikkelingen sinds haar ontstaan: “De stad bruist meer dan in 2002. De Koninginnenacht is weer terug van weggeweest en er is een aantal clubs bijgekomen, zoals The Sugar Factory, 11 en Jimmy Woo.” Hij vindt dat de nachtburgemeester een belangrijke bijdrage levert aan een positiever beeld van het nachtleven bij politici. “Als er inspraakavonden zijn over horecagelegenheden, komen alleen de buurtbewoners die overlast ondervinden en niet de bezoekers. Zo krijgen ambtenaren een heel negatief beeld van het nachtleven.” De Nachtwacht heeft daar verandering in gebracht. Ze zijn eens samen met Job Cohen uitgegaan tijdens Koninginnenacht. “In zijn ogen was die nacht een jaarlijkse vergaarplaats van ongebreideld dronkenschap en zinloos geweld”, vertelt de Goede. “Hij was dan ook stomverbaasd over de gezelligheid ervan.” Maar er is volgens de Goede nog een lange weg te gaan. De geplande verruiming van openingstijden zit bijvoorbeeld al een aantal jaar in de ambtelijke molen. “Er moet nu met de deelraden per straat in kaart worden gebracht wie waar hoe lang mag openblijven. Dat is met 1840 horecagelegenheden een tergend langzaam proces.” Met dit soort vraagstukken zal ook de nieuwe nachtburgemeester te maken krijgen. “De volgende moet, in de lijn van de Nachtwacht, een schakel vormen tussen de creatievelingen en beleidsmakers van de stad.” Lex Breet denkt dat een formatie van meerdere mensen wenselijk is voor het nachtburgemeesterschap van de stad. Hij raadt degeen die zich kandidaat willen stellen dan ook aan een formatie te creëren. Breet: “Tenzij je natuurlijk wilt eindigen met wallen beginnend onder je ogen en eindigend bij je tepels.”