EU: Nederland moet downloadverbod invoeren

"Thuiskopieheffing op blanco schijfjes oneerlijk"

Ingmar Griffioen ,

Nederland ontkomt niet aan het invoeren van een downloadverbod. Dat stelt het Europees Hof in Luxemburg vandaag (donderdag) in een uitspraak. De Nederlandse uitzondering, waarbij downloaden wel is toegestaan maar uploaden niet, is in strijd met het Europees recht en nadelig voor houders van auteursrechten. Downloaden uit illegale bron mag niet langer worden gedoogd, oordeelt het Hof. Het Nederlandse thuiskopiestelsel vindt evenmin genade en zal op de schop moeten.

De Nederlandse regering stond op het standpunt dat een downloadverbod niet handhaafbaar is zonder inbreuk op de privacy van burgers, 'omdat er geen technische manier is om het vervaardigen van illegale kopieën te bestrijden'. Het EU-Hof veegt die bezwaren met deze uitspraak van tafel. Lees het arrest hier (pdf). Doordat een downloadverbod ontbreekt, wordt het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal aangemoedigd, wat een negatief effect heeft op de verkoop daarvan, zo oordeelt het Hof. Daarmee worden auteursrechtenhouders benadeeld. De beslissing komt niet als een donderslag bij heldere hemel: In januari kwam de advocaat-generaal van het Hof al tot dezelfde conclusies.

De uitspraak betekent eveneens dat er geen thuiskopieheffing kan rusten op illegaal kopiëren. Webwereld legt uit: "Mensen die niet downloaden maar wel dragers aanschaffen waarop thuiskopieheffing rust, worden hierdoor indirect bestraft doordat zij feitelijk meebetalen aan de compensatie voor het downloaden uit illegale bron." Producenten van blanco schijfjes zien hun langdurige protesten tegen die heffing nu beloond. Zij vonden de heffing te hoog (want gebaseerd op schade door downloaden uit illegale bron) en hadden een zaak aangespannen. Deze EU-uitspraak komt daar uit voort. Stichting De Thuiskopie reageerde tegen Webwereld dat de heffing desondanks even hoog blijft.

Eerdere plannen voor een downloadverbod strandden in de Tweede Kamer. Hoe een dergelijk verbod moet worden gehandhaafd is nog onduidelijk, maar volgens NU belooft het kabinet deze (donderdag)middag een reactie te geven op de uitspraak.

Update: Het ministerie van Justitie laat als reactie op de uitspraak aan Nu.nl weten dat downloaden uit illegale bron per direct verboden is in Nederland.