NVPI opent aanval tegen teneur auteursrecht

Oproep aan politiek: ‘verder kijken dan neus lang is’

Erik Zwennes ,

De NVPI, branchevereniging van de entertainmentindustrie, vraagt in een alternatief jaarmagazine dat vandaag is verschenen aandacht voor het businessmodel van de entertainmentindustrie.

In de editorial van directeur Paul Solleveld stelt hij dat de industrie niet leunt op een achterhaald businessmodel, vraagt om adequate bescherming van auteursrecht en roept politiek Den Haag op om ‘verder te kijken dan de neus lang is’. In plaats van een ‘droog verslag van onze activiteiten’ heeft de NVPI een opiniërend magazine gepresenteerd met de titel Let Us Entertain You.

Volgens Solleveld rust de entertainmentindustrie niet op haar lauweren en wordt er volop digitaal gedistribueerd. Eventuele vertraging wijt hij aan de economische situatie en problemen met de financiering van risicodragende projecten. Het magazine wordt toegezonden aan relaties van de NVPI en is voor belangstellenden gratis te verkrijgen bij de brancheorganisatie of online in te zien.

In Let Us Entertain You opent NVPI de aanval tegen de huidige teneur rondom het auteursrecht en handhaving er van. Dit doet het met schreeuwerige en selectieve quotes uit het veld, maar ook met interviews en opiniërende artikelen van professionals. Zo pleit Mr. dr.  Bart Schermer van onderzoeksbureau Consideratie voor een downloadverbod om een morele omslag onder consumenten te bewerkstelligen. Er zijn ook kritische geluiden te lezen zoals van Ruud Lamers, adviseur op gebied van media en entertainment, die stelt dat de industrie niet voldoende ‘connected’ is met de markt.