Forse huurverhoging Effenaar, tonnen tekort Muziekgebouw Eindhoven

Gemeente geeft Effenaar weer uitstel van betaling

Ingmar Griffioen ,

De Effenaar krijgt een forse huurverhoging voor de kiezen: van 56.000 naar 217.000 euro jaarlijks. De subsidie is ook verlaagd met 3% en het lukt het Eindhovense poppodium niet daarmee een sluitende begroting te presenteren. De gemeente heeft de Effenaar daarom wederom 'een beperkt uitstel' van de huurverhoging verleend. Muziekgebouw Eindhoven heeft nog meer moeite met de begroting: daarin gaapt nu een gat van 'enkele tonnen'.

Huurverhoging gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2011

"De Effenaar zit natuurlijk sinds oktober 2005 in een nieuw gebouw, daarbij hoorde een hogere huur dan in de oude zaal", reageert persvoorlichter Hans van Amelsvoort namens de gemeente. "Wij hebben toen gezegd: 'we geven de Effenaar maximaal vijf jaar de tijd om te zorgen voldoende inkomsten te genereren. Eind 2010 hebben we besloten de compensatie te beëindigen." De Effenaar moet de huurverhoging per 1 januari 2011 betalen, maar geeft aan dat niet te kunnen. Directeur Marijke Appelboom stelde tegenover het Eindhovens Dagblad zich 'grote zorgen te maken over de financiële situatie van het Eindhovense poppodium'. Het CDA stelde daarop raadsvragen over de wankele financiële positie van Effenaar en Muziekgebouw.

Appelboom liet in november in een interview met 3voor12 eindhoven over '40 jaar Effenaar' nog weten dat de Effenaar niets wist van de afspraak met de gemeente. "Wij gaan dan ook zeker niet akkoord met de genoemde huurstijging. En die strijd gaan wij wel winnen." Ze reageert nu telefonisch: "We zijn er wel uitgekomen met de gemeente, er is ook nooit ruzie over geweest. We betalen toch per 1 januari 2011 hogere huur, maar hebben afgesproken met de gemeente dat we pas betalen als we kunnen. Als wij anders failliet gaan, dan hoeven we nog niet te betalen. We kregen het pas een week voor 2011 te horen, daar was ook even spanning over."

Vergoeden geluidsinstallatie als verkapte subsidie?
In antwoord op de raadsvragen van het CDA meldt Wethouder van Cultuur Mary-Ann Schreurs (D66) dat "de Effenaar door bijvoorbeeld samenwerking in de backoffice, medegebruik en cultureel ondernemerschap de exploitatie sluitend zal moeten krijgen. De Effenaar heeft aangegeven dat zij de huur in ieder geval binnen 4 jaar kan gaan betalen. Daarnaast heeft de Effenaar zelf de geluidsinstallatie aangeschaft. Het laatste is te verrekenen met de achterstallige huur." Die constructie met de installatie wekte verbazing in Eindhoven.

Voor CDA-fractievoorzitter Christo Weijs is de kous dan ook niet af met de antwoorden van de wethouder. "We willen toch nog van het college horen hoe ze nu gaan schuiven met geld en we waren nogal verrast dat een deel van de inventaris - de geluidsinstallatie - nu gesubsidieerd is. Dan ken ik nog wel wat instellingen die dat willen." Volgens cultuurwethouder Schreurs (D66) betreft het "absoluut geen verkapte subsidie", zo tekende het Eindhovens Dagblad op. Weijs: "Het lijkt daar toch heel sterk op."

'Houdt het Muziekgebouw zichzelf in de lucht?'
Weijs: "De belangrijkste vraag die nog openstaat is 'houdt zo'n Muziekgebouw zichzelf in de lucht, zeker in zo'n zware tijd. Daar worden we nog over geïnformeerd. Er is nu niet meer bekend dan dat ze met een begrotingstekort van enkele tonnen zitten." Directeur Wim Vringer wilde de grootte van het tekort eerder niet aan de krant mededelen, aangezien de begroting nog niet definitief zou zijn. De gemeente laat weten dat de subsidie van het Muziekgebouw voor 2012 (€ 4,1 miljoen) ook met 3% is verminderd ten opzichte van 2011. "Er worden vier scenario's onderzocht om te bezien op welke wijze die bezuiniging kan worden opgevangen." Het college heeft daarnaast in november al besloten onderzoek te doen naar het tekort en de economische potentie. Ook belooft wethouder Schreurs "nadere uitwerking van de trekkersrol van Eindhoven voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 en de rol daarin van het Muziekgebouw".

De Effenaar kreeg in 2011 879.000 euro subsidie, maar zag dat dit jaar met 3% gekort (ruim 26.000 euro). Volgens de gemeente heeft de Effenaar 'aangegeven op de personele kosten van ondersteunende diensten te kunnen bezuinigingen'. Verder moet de organisatie dus naar het vier keer hogere huurbedrag toegroeien. Appelboom: "Het is op zich een belasting voor de Effenaar, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."