Bestuurslid: signalen poging tot omkoping bij Buma/Stemra

PALM-leden krijgen advies: stem tegen nieuwe statuten en bestuur

Atze de Vrieze ,

Leden van songschrijversbond PALM hebben dit weekend een geheime alarmbrief gekregen van Shaif Basier, de financieel specialist die in het nieuwe Buma-bestuur buiten de boot dreigt te vallen. Basier waarschuwt voor ernstige misstanden rond de bestuurshervormingen, waaronder poging tot omkoping en het onder druk zetten van bestuursleden door hoge functionarissen.

Shaif Basier werd vijf jaar geleden in het bestuur gekozen als afgevaardigde van auteursvakbond PALM (professionele auteurs lichte muziek). Een groot en bekend auteur is Basier zelf niet, maar hij is wel financieel specialist. Bij de hervorming van het Buma-bestuur wordt Basier gepasseerd door de bekende songschrijver Eric van Tijn. 16 mei moet de nieuwe structuur geformaliseerd worden op de algemene ledenvergadering. Basier is buitengewoon ontevreden over de gang van zaken rond de bestuurshervormingen.

Zo zegt Basier indicaties te hebben van een flink aantal ernstige onregelmatigheden, te weten 'samenspanning', 'poging tot omkoping', 'onwenselijke en onduidelijke inmenging van de BS directeur in bestuursverkiezingen', 'het uitspelen en onder druk zetten van bestuursleden door hoge functionarissen', 'het plegen van obstructie jegens een democratische, ordelijke en transparante voorbereiding van de ALV door midden van onbetamelijke vergadertrucs' en 'sabotage van kritische financiële vragen en maatregelen bedoeld om de klachtenberg (meer dan 18 duizend klachten) en de transparantie en rechtvaardigheid van het BS uitkeringsstelsel grondig onder de loep te nemen door een internet auditcomissie'. Hij wil dat deze zaken onderzocht worden.

Serieuze aantijgingen, die Basier niet in het openbaar wil bevestigen of toelichten, omdat zijn brief bedoeld was als vertrouwelijk document. Ook in zijn alarmbrief noemt hij niet bij naam wie zich aan dergelijk zaken schuldig zou maken. Waarop hij zijn beschuldigingen baseert is ook niet duidelijk. Wel noemt hij mede-bestuurslid Henk Westbroek bij naam als mede-kritisch volger van Buma/Stemra. Tot slot roept Basier PALM leden op tegen een aantal voorstellen te stemmen op de ALV van 16 mei. "Tegen de nieuwe statuten, de nieuwe bestuursvoordrachten. Tegen goedkeuring van de jaarrekening, de nieuwe erkenningscriteria voor beroepsorganisaties en tegen de vertrekbonus van 700.000 euro voor de juridisch directeur."

Volgens Basier wordt van verschillende kanten aan hem getrokken en worstelt hij met een dilemma wat betreft het naar buiten treden. "Diverse leden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Registeraccountants (de NBA) bij wie ik vertrouwelijk advies heb ingewonnen over de recente gang van zaken in BS, adviseren mij terstond af te treden en onmiddellijk afstand te nemen van de Buma/Stemra organisatie. Dit aangezien mijn persoonlijke reputatie en carrière als toezichthouder ernstig kan worden geschaad bij een langer aanblijven. Echter, diverse collega Bestuursleden van zowel PALM, Buma/Stemra doch ook van andere muziekauteursvakbonden, hebben mij verzocht aan te blijven om te helpen orde op zaken te stellen. Dit vanwege mijn technische expertise en het feit dat men geïnvesteerd heeft in mijn kennisontwikkeling inzake de problematiek in de muzieksector."

De bestuurshervormingen worden met argusogen gevolgd door kritische volgers van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Officieel moeten de maatregelen leiden tot een kleiner bestuur en een transparanter bedrijf, maar tegenstanders vinden dat het bestuur op een slimme manier de heersende macht in staat stelt in het zadel te blijven. Zo zou er in feite weinig veranderen.

Henk Westbroek was niet bereikbaar voor commentaar.