Eric van Tijn: "Buma-kritikasters snappen muziekwereld niet"

'Kritiek binnenskamers bespreken en niet meteen de krant gaan bellen of twitteren'

Ingmar Griffioen ,

Muziekproducer/componist Eric van Tijn is het hartgrondig oneens met de stelling dat 'Buma/Stemra probeert bestuursleden de mond te snoeren'. "Als je in het bestuur zit mag je best kritiek hebben, maar als de meerderheid bij stemming anders besluit, moet je je daarbij neerleggen en niet meteen de krant gaan bellen of twitteren. Anders moet je eruit." Van Tijn meent dat kritikaster Erwin Angad-Gaur (Ntb) "schiet op alles wat beweegt en daarmee meer afbreekt dan toevoegt". Angad-Gaur vindt het "nogal jammer dat het allemaal zo persoonlijk moet. Ik merk dat dat achter de schermen wel vaker gebeurt, maar nu dus ook ervoor."

Van Tijn: "Ik zie Angad-Gaur als een querulant, die alles kapot probeert te maken"

Van Tijn is als helft van producersduo Fluitsma & Van Tijn verantwoordelijk voor ruim tachtig hits en nu vooral bekend als jurylid van Idols en X-factor. Hij reageerde op twitter op kritiek van Erwin Angad-Gaur (secretaris Ntb en bestuurslid PALM), die zich tegenover 3voor12 ontevreden toonde over de voorgestelde bestuurshervorming. Angad-Gaur vindt een teruggang van vierentwintig naar twaalf bestuursleden onvoldoende, stoort zich aan de voorgestelde gedragscode (bestuursleden moeten met één mond spreken) en vindt het vreemd dat de directeur plaatsneemt in een BenoemingsAdviesCommissie voor nieuwe bestuursleden. Morgen (donderdag) vergaderen de leden van Buma/Stemra in Amsterdam over de nieuwe bestuursstructuur.

"Het klopt dat Buma onder vuur ligt, maar of dat nu terecht of onterecht is; daar moeten wij wat aan veranderen", reageert Van Tijn stellig. "Ik zeg wij, want ik zit dan wel niet in het bestuur, maar hoor hier als maker ook bij." De kritiek van Angad-Gaur geeft volgens de producer ten onrechte de indruk dat de directie deze maatregelen wil. "Dat is niet zo, het plan komt van het huidige bestuur. Hij wilde een onafhankelijke bestuursvoorzitter en die komt er. Dit soort berichten blijven onrust uitstralen en dat is juist iets waar we vanaf moeten." Angad-Gaur reageert: "Dat klopt niet. Ik heb vorig jaar in de Algemene Ledenvergadering een motie ingediend tot verbetering van de bestuursstructuur. Die is door een meerderheid van de Buma- en Stemra-leden aangenomen en verordonneerde deze plannen en de extra jaarvergadering van donderdag."

"
Angad-Gaur kan professionele auteurs niet vertegenwoordigen"
De kwalificatie 'de mond snoeren' is volgens Van Tijn pertinent onjuist. "Dat is echt onzin. Het gaat erom dat je na stemming met één mond moet proberen te spreken. Je hoeft je mening niet te verstoppen, er mag eerst stevig over gediscussieerd worden, maar als de meerderheid dan anders beslist moet je je daaraan conformeren. Ik zit al jarenlang in het bestuur van Buma Cultuur en ben het er ook wel eens niet mee eens. Dat hoeft ook niet, maar je hoeft als directielid ook niet meteen de krant te gaan bellen."

Van Tijn zegt niets te snappen van de handelwijze van Angad-Gaur, die met enige regelmaat openlijk kritiek uit over Buma/Stemra. "Ik zie hem als een querulant (een ruziezoeker, die almaar bezwaren opwerpt, red.), die helemaal geen verstand heeft van wat er in de muziekwereld gebeurt. Hij komt nooit in een studio. Ik ervaar het eigenlijk als beledigend, het is alsof hij alles kapot probeert te maken. Hij is al jarenlang lid en ik begrijp niet dat hij er zo amateuristisch mee omgaat. Hij is iemand die niets toevoegt en alleen maar afbreekt." Van Tijn gaat zover als te stellen dat 'echte professionele auteurs vinden dat Angad-Gaur hen niet kan vertegenwoordigen'."

"Ordinair schieten op alles wat beweegt"

Angad-Gaur reageert verbaasd: "Ik ben vroeger heel veel in studio's geweest en belangrijker: ik ben woordvoerder voor 3000 leden namens de Ntb, de grootste en oudste artiestenbond van ons land. Eric heeft recht op zijn mening, maar mijn 3000 leden ook. Ik ben donderdag van plan met veel leden te komen om opnieuw veel moties in te dienen om de boel opnieuw te verbeteren."

Van Tijn: "Het auteursrecht staat enorm onder druk, maar het blijft heel belangrijk voor ons als professionele auteurs. Het moet wel blijven bestaan, want we verdienen toch al veel minder. Daar moet je ook zo mee omgaan en niet van alles roepen zoals Erwin doet. Ga naar de vergadering en laat daar je stem horen, dan hoef je niet continu alles te twitteren. Hij suggereert dat directievoorzitter Hein van der Ree onzin verkondigt, maar dat doet die niet. Ik vind dit bijna ordinair geworden. Je mag best een afwijkende mening hebben, maar doe dat in de vergadering en niet in de pers. Ik heb niks tegen de pers en houd van openheid, maar dit is schieten op alles wat beweegt."

Van Tijn: "Uitgevers hebben niet teveel macht bij Buma"
"Ik weet dat mensen zoals Erwin vinden dat uitgevers teveel macht hebben bij Buma. Maar er zitten straks acht auteurs en vier uitgevers in het bestuur. Als je het niet goed vindt, dan zeg ik: 'zorg dat er betere mensen in het bestuur komen'. Die 2/3 1/3 verdeling is altijd zo geweest en gebaseerd op de verdeling in het auteursrecht." Volgens Van Tijn maken mensen de fout uitgevers als vijanden te zien. "Je hebt ze ook echt nodig, bijvoorbeeld om te weten waar je je muziek in het buitenland kwijt kunt. Je hebt ze net zo hard nodig, zoals ze ons nodig hebben. Ik zie ze als collega's en dat zijn ze ook. Als je dat niet weet, omdat je alleen op je zolderkamer zit te kloten, dan snap je er niks van. Dan denk je dat uitgevers alleen 1/3 van het geld pakken, maar componisten zien dat helemaal niet zo."

Juist daarom is het volgens producer Van Tijn zo belangrijk dat er professionals met verstand van zaken van de muziekindustrie in het bestuur komen. "Juist nu het auteursrecht zo onder druk staat. Mensen die kritiek hebben die kennen onze directeur niet. Hein van der Ree is een steengoede kerel, met ongelofelijk veel ervaring in de entertainmentindustrie. Hij is nergens tegen, maar weet wel dat je het auteursrecht moet verdedigen. Hein is continu bezig de hand in eigen boezem te steken. Buma bevindt zich nu al in een veel betere situatie. Ik zie dat zelf als een enorme vooruitgang. Natuurlijk is er kritiek van buiten. Het is complexe materie en er gaat ook heus wel eens wat fout. Dat begrijp ik en daar moeten we ook naar handelen. Dat doen we ook en Hein is daar juist een van de voorstanders van."

"Gevoelige discussie zonder inhoudelijke argumenten"
Angad-Gaur: "Ik hoop dat er donderdag veel mensen komen en Eric is er daar een van. Maar ik hoop niet dat deze aanval een voorbode is voor scheldkanonnades en dat we het wel over inhoudelijke zaken kunnen hebben. Eric komt alleen met autoriteitsargumenten, zoals dat het auteursrecht bij Van der Ree in goede handen is omdat hij hem vertrouwt. Het is in ieder geval duidelijk dat dit gevoelige discussies zijn."