Incubate: positief advies, geen subsidie

Commissie zet vraagtekens bij inzet publiek voor artistieke koers

Atze de Vrieze ,

Het Tilburgse festival Incubate krijgt geen structurele bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. Vandaag worden de subsidies voor de komende vier jaar bekend gemaakt. Incubate kreeg wel een positief advies, maar er is geen geld genoeg om de aanvraag ook daadwerkelijk te honoreren. "Erg teleurstellend", aldus Joost Heijthuijsen van Incubate. "Wij ervaren het effect van de cultuurbezuinigingen nu aan den lijve."

Het Tilburgse festival maakt de afgelopen jaren een gestage groei door en valt op door een bijzondere manier van werken: de community rond het festival wordt nadrukkelijk ingezet bij het bepalen van de artistieke koers. Juist dat doet het festival nu de nek om. "Ze hebben grote twijfels bij onze manier van organiseren, en dat vind ik zorgelijk. Feitelijk heeft de commissie geen vertrouwen in hoe de samenleving momenteel wordt ingericht. Je mag wel luisteren naar je publiek, maar er niet volledig op vertrouwen. Dat leidt tot diffusie. Dat is een ouderwetse visie op wat cultuur moet zijn. Wij denken dat cultuur net zo diffuus mag zijn als de samenleving zelf."

Om toch kader te geven aan het versnipperde artistieke beeld dat het festival biedt, startte Incubate een paar jaar geleden een conferentie binnen het festival. Sprekers uit binnen- en buitenland werden uitgenodigd om te duiden. Dat element wilde het festival graag uitdiepen. "Bovendien wilden we artistiek beter worden en meer effect behalen bij ons publiek. Wij zijn geen subsidieslurpers. Dit is voor ons geen doodsteek, wel voor culturele vernieuwing in Nederland. Ik vermoed dat het toch weer neer zal komen op het oude culturele krachtenveld, van ballet tot hedendaags gecomponeerd. Net wat de samenleving dus niet wil." Incubate had een bedrag van drie ton per jaar aangevraagd. Op dit moment krijgt het jaarlijks 25.000 euro, dat wordt nu dus nul. In oktober kan Incubate wel nog een reguliere aanvraag voor de ondersteuning van bijzondere programmering doen.

Heijthuijsen is verbolgen over de gedachte dat de Incubate community een drempel zou opwerpen voor regulier, minder ingevoerd publiek. "Wij trekken de afgelopen jaren steeds 50% meer publiek. Ons publieksbereid en de artistieke werking is één. Bovendien hebben we met ons project Play Me I'm Yours, waarbij we piano's door de hele binnenstad van Tilburg verspreidden, juist laten zien dat de open source aanpak mensen bij cultuur betrekt. Wij maken het publiek ambassadeur van ons festival. Ik denk juist dat wij de voorhoede zijn van hoe om te gaan met het publieke potentieel voor cultuur."

De beschikking van het Fond Podiumkunsten is hier te lezen. Inmiddels is bekend dat 70 instellingen hun aanvraag voor vierjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten afgewezen zagen. Lees hieronder meer: