D66: ‘Teeven moet Buma/Stemra doorlichten’

D66 wil opheldering van eventuele misstanden

Tamara Jansen ,

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) weten wat hij gaat doen om te zorgen dat artiesten en componisten van Buma/Stemra het geld krijgen waar ze recht op hebben. In de Volkskrant van vandaag vraagt hij de staatssecretaris of hij de auteursrechtenorganisatie door gaat lichten, na de zoveelste klacht over de manier waarop deze wordt bestuurd.

D66 wil opheldering van eventuele misstanden

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) weten wat hij gaat doen om te zorgen dat artiesten en componisten van Buma/Stemra het geld krijgen waar ze recht op hebben. In de Volkskrant van vandaag vraagt hij de staatssecretaris of hij de auteursrechtenorganisatie door gaat lichten, na de zoveelste klacht over de manier waarop deze wordt bestuurd.

Verhoeven stelt dat Buma-leden klagen over te weinig transparantie rondom grote geldstromen en vinden dat uitgevers te veel macht naar zich toe hebben getrokken. Doordat Buma de wettelijke monopoliepositie heeft, hebben componisten geen andere keuze dan gebruik te maken van de organisatie. Verhoeven: "Steeds weer blijkt dat de wijze waarop Buma/Stemra wordt bestuurd tot problemen en ontevredenheid leidt. Daarom heb ik Teeven gevraagd of hij bereid is de leiding door te lichten en indien nodig onder curatele te stellen."

De Kamervragen van Verhoeven moeten er voor zorgen dat eventuele misstanden opgehelderd worden. Het D66-Kamerlid legt de verantwoordelijkheid bij Teeven om deze problemen op te lossen. "Als er verscherpt toezicht nodig is, moet dit. Het gaat hier om miljoenen euro's van artiesten en componisten die hier hard voor hebben gewerkt. Dit moeten ze ook terugzien."

Buma/Stemra geeft tegenover NU.nl een reactie op de Kamervragen: "De afstand tussen het beeld dat uit de Kamervragen naar voren komt en de realiteit is 'een oceaan groot'. Alle krantenartikelen die als bron voor de vragen zijn gebruikt, zijn van de hand van dezelfde Volkskrant-journalist. Verhoeven is natuurlijk net als alle andere Tweede Kamerleden altijd van harte welkom voor een gesprek."

Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer het door Teeven aangepaste Auteursrecht. Daar zijn ook collectieve beheersorganisaties (CBO's) zoals Buma/Stemra onderdeel van.

De vragen van Kees Verhoeven:

  • Heeft u kennis genomen van de artikelen in de Volkskrant over Buma/Stemra?
  • Wat is uw reactie op de verschillende artikelen?
  • Klopt het dat Buma via haar wettelijke taak rond Openbaarmaking een monopoliepositie   heeft waardoor muzikanten die rechten willen innen geen keuze hebben dan gebruik te maken van de diensten van Buma/Stemra?
  • Wat vindt u van het functioneren van Buma/Stemra?
  • Wat is uw mening over de bestuursstructuur van
    Buma/Stemra? Wat vindt u van de signalen dat de directeur op te grote afstand staat van de bestuursleden en dat de bestuursleden en de raad van toezicht over weinig controle-instrumenten beschikken?
  • Bent u van mening dat de belangen van componisten en tekstschrijvers op dit moment door Buma/Stemra op een juiste manier behartigd worden?
  • Zo nee, bent u bereid actie te ondernemen gezien het feit dat hier een wettelijke taak vervuld wordt? Kunt u op korte termijn de governance van Buma/Stemra doorlichten en de Kamer over de uitkomsten van deze doorlichting voor het einde van 2011 informeren?
  • Wat vindt u van een tijdelijke onder curatele stelling totdat er orde op zake is gesteld zoals bijvoorbeeld bij het CBR gebeurd is?