PVV over Lowlands University gast: Rob Riemen is niet goed snik

Directeur Nexus Instituut noemt PVV fascistisch

Atze de Vrieze ,

De PVV wil dat de geldkraan van het Nexus Instituut dicht gaat. Inzet zijn uitspraken van Nexus-directeur Rob Riemen, die deze week in het Brabants Dagblad de PVV fascistisch noemde. Rob Riemen zal zijn overtuiging volgend weekend ook toelichten tijdens een lezing op de Lowlands University.

Directeur Nexus Instituut noemt PVV fascistisch

De PVV zoekt het hogerop om de geldkraan van het Nexus Instituut dicht te krijgen. Kamerlid Johan Driessen heeft kritische vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Inzet zijn uitspraken van Nexus-directeur Rob Riemen, die deze week in het Brabants Dagblad de PVV fascistisch noemde. Volgens Driessen is directeur Rob Riemen 'niet goed snik'.

Riemen zag zijn stellige mening bevestigd toen de PVV in Noord-Brabant zich beklaagde over de 80.000 euro subsidie die het instituut jaarlijks van de provincie ontvangt. Volgens Riemen is het een typische eigenschap van het fascisme dat de PVV tegenstanders koste wat kost de mond wil snoeren. Rob Riemen zal zijn overtuiging volgend weekend ook toelichten tijdens een lezing op de Lowlands University. Woensdag 17 augustus is Riemen te gast in 3VOOR12RADIO op 3FM (de hele week staat in het teken van de Lowlands University).

Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de Nexus-directeur de PVV fascistisch noemt. (Ingezonden 10 augustus 2011)

1 Bent u bekend met het bericht ‘Nexus-directeur: PVV blijkt weer fascistisch’

2 Deelt u de mening dat de directeur van het Nexus Instituut, die zegt dat de Partij voor de Vrijheid fascistisch is en de bijl wil zetten aan de wortel van de democratie, niet goed snik is? Zo nee, waarom niet?

3 Deelt u de mening dat zolang deze directeur van het Nexus Instituut is dit clubje beter geen subsidie kan krijgen? Bent u bereid bij de provincie Noord-Brabant aan te dringen op een subsidiestop? Zo nee, waarom niet?

4 Deelt u de mening dat het voor het aanzien van de Sociaal Economische Raad (SER) beter zou zijn als haar voorzitter niet in de Raad van Toezicht van het Nexus Instituut zou zitten, zolang de directeur van het Nexus Instituut op welke manier dan ook bij dat subsidieclubje betrokken is? 2) Zo nee, waarom niet?