Fred Teeven: "Buma/Stemra zet stappen in de goede richting" Fred Teeven: "Buma/Stemra zet stappen in de goede richting"

Staatssecretaris vertrouwt op toezicht en interne hervormingen

, Atze de Vrieze

Fred Teeven: "Buma/Stemra zet stappen in de goede richting"

Staatssecretaris vertrouwt op toezicht en interne hervormingen

Atze de Vrieze ,

Staatssecretaris Fred Teeven ziet geen aanleiding om acuut in te grijpen bij Buma/Stemra. SP-kamerleden Jasper van Dijk en Sharon Gesthuizen vroegen de bewindsman om opheldering toen bekend werd dat de directie van de auteursrechtenorganisatie ruim boven de balkenendenorm verdient. Teeven vertrouwt op het College van Toezicht, dat in kan grijpen als excessen optreden. Bovendien signaleert hij dat Buma/Stemra 'stappen in de goede richting' neemt.

Staatssecretaris vertrouwt op toezicht en interne hervormingen

Staatssecretaris Fred Teeven ziet geen aanleiding om acuut in te grijpen bij Buma/Stemra. SP-kamerleden Jasper van Dijk en Sharon Gesthuizen vroegen de bewindsman om opheldering toen bekend werd dat de directie van de auteursrechtenorganisatie ruim boven de balkenendenorm verdient. Teeven vertrouwt op het College van Toezicht, een door de overheid ingesteld extern orgaan dat in kan grijpen als excessen optreden. Bovendien signaleert hij dat Buma/Stemra 'stappen in de goede richting' neemt.

"In de inrichting en opzet van Buma/Stemra bestaan mogelijkheden om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de salariƫring, doordat de leden het bestuur kiezen en de statutaire directie benoemen." Die opmerking is niet juist. Zo beklaagde bestuurslid Henk Westbroek zich onlangs in de Volkskrant juist dat hij bij de aanstelling van nieuwe directievoorzitter Hein van der Ree geen inzage kreeg in diens salaris. Teeven vervolgt: "Ook op de algemene ledenvergadering kan dit onderwerp aan de orde worden gesteld. Het ligt ook voor de hand dat de leden dit onderwerp desgewenst op de agenda zetten. Zij zijn immers de rechthebbenden. Ik verwacht dat de bijzondere positie die Buma/Stemra heeft, als enig bemiddelaar van muziekauteursrecht met daardoor een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid, bij deze discussie over het salaris zal worden betrokken."

Volgens Teeven neemt het bestuur maatregelen om transparanter te worden. "Zo is de publicatie van de salarissen van de bestuursleden een eerste stap geweest. In de laatste algemene ledenvergadering van Buma/Stemra is men akkoord gegaan met een statutenwijziging die het mogelijk maakt om een onafhankelijke voorzitter te benoemen. Ook hebben de collectieve beheersorganisaties gezamenlijk afspraken gemaakt om tot een meer transparante werkwijze te komen, in het kader van de werkgroep Pastors."

Teeven wijst erop dat verdere maatregelen vanuit de overheid al in de maak zijn. Een wetsvoorstel van zijn hand over verscherpt toezicht op auteursrechtenorganisaties wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken. Daarmee zou aan de huidige problemen een eind gemaakt moeten worden. "Zo zal Buma/Stemra onder het preventief toezicht van het College van Toezicht Auteursrecht- en naburige rechten gaan vallen. Hiernaast wordt de openbaarmaking van bepaalde gegevens in de wet vastgelegd, waaronder de bezoldiging van de bestuursleden, de dagelijkse leiding en de raden van toezicht en wordt de mogelijkheid geĆÆntroduceerd om het salaris bij algemene maatregel van bestuur te normeren."

#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12