Brein schikt zaak inbeslagname Swan-servers Brein schikt zaak inbeslagname Swan-servers

Data servers gewist, Brein betaalt kosten proces en inbeslagname

, Ingmar Griffioen

Brein schikt zaak inbeslagname Swan-servers

Data servers gewist, Brein betaalt kosten proces en inbeslagname

Ingmar Griffioen ,

Stichting Brein heeft een schikking getroffen met Craig Salmond, de eigenaar van de servers die de piraterijbestrijder in januari in beslag nam. De inbeslagname leidde tot beschuldigingen van eigenrichting en privacy-schending en kamervragen van de VVD. De schikking houdt in dat Brein de data van vier van de acht servers wist en de kosten van het proces en inbeslagname betaalt. Over en weer wordt er geen schadevergoeding betaald.

Data servers gewist, Brein betaalt kosten proces en inbeslagname

Stichting Brein heeft een schikking getroffen met Craig Salmond, de eigenaar van de servers die de piraterijbestrijder in januari in beslag nam. De inbeslagname van de servers, waarop de vermeende topsite Swan zou draaien, leidde tot beschuldigingen van eigenrichting en privacy-schending en kamervragen van de VVD. De schikking houdt in dat Brein de data van vier van de acht servers wist en de kosten van het proces en inbeslagname betaalt.

Brein nam de servers in beslag zonder daarvoor via een gerechterlijk bevel gemachtigd te zijn. De stichting meldde dat er 'zo'n 200 terrabyte aan auteursrechtelijk beschermde films, tv-series, games, muziek, software en digitale boeken' van Swan op gehost werd. Er diende zich een Braziliaanse eigenaar van de servers aan (Alejandra Transporte S.A.), die elke betrokkenheid bij Swan ontkende en op haar beurt de servers weer in beslag liet nemen. Advocaten van het bedrijf stelden dat Brein zich schuldig maakte aan eigenrichting en de privacy schond van de eigenaar van de servers en diens klanten. Brein-directeur Kuik was het daarmee oneens en beriep zich op vordering op basis van de auteurswet. 

VVD-kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Ard van der Steur stelden kamervragen over de kwestie. Staatssecretaris Teeven antwoordde dat "het in eerste instantie aan de partijen was om uit het geschil te komen: of op basis van artikel 28 van de Auteurswet de afgifte van servers gevraagd kan worden van een derde die niet de eigenaar is". Met de schikking is volgens Brein het conflict over de Swan-servers beëindigd. Tweakers.net meldt dat Brein vier servers met onder meer de administratie van de hostingprovider niet gaat wissen. Brein-directeur Tim Kuik bevestigt die lezing: "Dat zijn kleinere servers en wij hebben het vermoeden dat daar geen inbreukmakende content op staat."

Er wordt geen schadevergoeding aan de eigenaar betaald, laat Kuik ook weten. De schikking betekent ook dat de piraterijbestrijder geen vergoeding voor geleden schade door de rechthebbenden kan eisen. Kuik vindt de uitkomst acceptabel omdat er volgens hem verder niks meer bij Salmond te halen viel. "We hadden best schade kunnen vorderen en ik heb er het volste vertrouwen in dat wij een rechtzaak tot een goed einde hadden gebracht, maar deze meneer woont in een hutje in Costa Rica. Als hij verder geen geld heeft, zien we onze proceskosten niet terug."

Kuik meent dat de doelen wel zijn bereikt. "Ons doel is dit soort sites neer te halen, content gewist en een onthoudingsverklaring te krijgen." In de verklaring belooft Salmond af te zien van auteursrechtenschending op straffe van een dwangsom. Kuik geeft toe dat Brein de zaak achteraf gezien anders had kunnen aanpakken. "Als je op zeker wil spelen, kun je beter meteen verlof tot beslag aanvragen. Nu hebben we het zo gedaan en wij zijn van mening dat dat kan. Maar het is duidelijk dat daar de meningen over verschillen", lacht Kuik.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12