Hajo Doorn (WORM) “Faillissement schaadt niet alleen WATT, maar hele popsector”

Rotterdamse cultuursector vol onbegrip over gemeentelijk besluit

Fiona Fortuin ,

Sinds vorige week woensdag zit Rotterdam weer zonder groot poppodium. De gemeente weigert langer financiële steun te verlenen. Velen uit de Rotterdamse cultuursector vinden dit besluit onbegrijpelijk. "Als het vorige college er nog had gezeten, dan was dit niet gebeurd. Dit is stoere politiek bedrijven die alleen maar meer geld gaat kosten."

Rotterdamse cultuursector vol onbegrip over gemeentelijk besluit

“Het einde van WATT schaadt het imago van de hele popsector. Nu al is er een spoor van wantrouwen voelbaar.” Dat zegt Hajo Doorn, creatief directeur van het Rotterdamse podium WORM, in reactie op de sluiting van WATT. “Het idee ontstaat dat de Rotterdamse popsector bestaat uit een stelletje prutsers, maar de stichting is niets te verwijten.”

Sinds afgelopen woensdag zit Rotterdam weer zonder grootstedelijk poppodium. Die dag maakte de stichting CAR, die WATT exploiteert, bekend faillissement aan te zullen vragen. Daarmee komt een abrupt einde aan het poppodium aan de West-Kruiskade. Kort geleden werd bekend dat WATT een tekort heeft van twee miljoen euro, grotendeels veroorzaakt door de hoge kosten voor een geluidswerende verbouwing die de particuliere pandeigenaar niet kan financieren. Hoewel een definitief besluit nog niet is genomen, is zo goed als duidelijk dat het college niet langer met geld over de brug wil komen. Wethouder Antoinette Laan zei in de laatste commissievergadering dat het tijd is om met een schoon schip verder te gaan. Een faillissement biedt nieuwe kansen, aldus de wethouder.

Velen uit de Rotterdamse cultuursector vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente juist nu niet langer WATT wil steunen. Doorn: “De zaal blijkt niet geschikt als poppodium, hierdoor is er een onwerkbare situatie ontstaan met als gevolg dat de stichting faillissement heeft moeten aanvragen.” WORM is een klein podium dat zich voornamelijk richt op avant-gardistische muziek. “Maar voor een gezonde popsector, heb je een goed vlaggenschip nodig die een De Dijk en Anouk programmeren en zo de sector aanjaagt. Door de problemen heeft WATT die rol niet kunnen vervullen. Ze konden nog geen tegenwicht bieden aan andere grote spelers als de schouwburg en die voortrekkersrol op zich nemen.” 

Ook volgens Jan Zoet, directeur van de Rotterdamse Schouwburg, is CAR niets te verwijten. Hij vindt dan ook dat de gemeente alles op alles had moeten zetten om WATT overeind te houden. “Als het vorige college er nog had gezeten, dan was dit niet gebeurd. Dit is stoere politiek bedrijven die alleen maar meer geld gaat kosten. De raad is het erover eens dat deze functie niet mag ontbreken, dus zal er een nieuw podium komen. Maar je moet wel snappen dat zoiets vooral in het begin veel geld kost.”

In de commissievergadering van afgelopen woensdag werd duidelijk dat alleen SP en GroenLinks voor behoud van WATT zijn. Josine Strörmann van SP riep als tegengeluid dat de schouwburg wel 2,4 miljoen krijgt om nieuw tapijt neer te leggen, maar dat er geen financiële steun is voor WATT. “Dat we gaan verbouwen, klopt”, zegt Zoet.“Dat gaat overigens verder dan alleen een nieuw tapijt. Het is een gevaarlijke manier van argumenteren. Het is niet zo dat wij wel geld krijgen en WATT niet. Dit geld komt niet uit de kunstbegroting, maar uit een investeringsfonds. Ook wij willen dat WATT blijft. Het is niet alleen een gemis voor de popsector, met zijn allen maak je de stad sterk.”

Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), is het met Zoet eens: “Een andere stichting had het ook niet gered. Er zat daar een sterke directie, het heeft niet aan hun gelegen. Ik heb veel contact gehad met Jasper (Damsteegt, de directeur, red.). Natuurlijk, WATT heeft veel geld gekregen. Maar het was nog veel beter geweest wanneer het stadsbestuur de problemen had geïnventariseerd en daar oplossingen voor had gezocht.”

Schans noemt het besluit van de gemeente dan ook ‘symbool politiek’: “Het is in deze tijd niet sjiek om geld uit te geven aan cultuur. Er moet bezuinigd worden, dat is het signaal dat dit nieuwe college heeft af willen geven. Maar door niet te investeren in een poppodium, schiet het college zichzelf in de voet. Het gebrek aan een dusdanig poppodium als WATT is een vorm van armoede. Zoiets speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een stad. Vooral voor Rotterdam, de stad in Nederland met het hoogste aantal jongeren.” Het VNPF heeft meerdere malen haar standpunt bij het Rotterdamse college bekend gemaakt, via brieven en spreektijd tijdens commissievergaderingen. “Maar je staat machteloos, je hebt totaal geen invloed.”

Nu de gemeente niet langer heil ziet in WATT, staan er twee nieuwe plannen op de agenda. Wethouder Laan staat positief tegenover het plan om een nieuwe stichting op te richten. Die stichting zou popmuziek moeten gaan programmeren verdeeld over de stad, en dus niet op een specifieke locatie. De gemeente ziet toe op de geldstromen. Ook zal in september een gesprek plaatsvinden met verschillende partijen vanuit de gemeente en de popsector in Rotterdam, maar ook daarbuiten. Jan Douwe Kroeske is tijdens deze gesprekken aangesteld als intermediair. “Dat is opvallend aan de gemeente”, reageert Doorn van WORM hierop. “Wanneer het over popmuziek gaat, praat de gemeente structureel langs ons heen. Daar hebben we ze ook op aangesproken. Toen ik hoorde dat Jan Douwe Kroeske als intermediair is aangesteld, moest ik daar wel om lachen, ja.”

Ook Urban Culture Podium directeur Sam Maipauw vindt dat de gemeente eerst met de Rotterdamse spelers  in gesprek moet gaan. “PopUp moet de eerste gesprekspartner zijn van de wethouder”, zegt hij. PopUp is de overkoepelende stichting van Rotterdamse podia als Exit, Urban Culture Podium, Baroeg, Rotown en het voormalige WATT . “Dat zijn mensen die er echt in zitten, zij hebben verstand en passie. Daarbij moet de gemeente aangeven wat zij nu precies wil. Wat is hun visie? Het belang van een poppodium is vanzelfsprekend, helemaal in een stad waar al veel hogeropgeleiden uit weg trekken.”