D66 wil auteursheffing internet invoeren D66 wil auteursheffing internet invoeren

"Afdracht het liefst via Buma/Stemra en Sena"

, Casper Sikkema

D66 wil auteursheffing internet invoeren

"Afdracht het liefst via Buma/Stemra en Sena"

Casper Sikkema ,

Ook D66 mengt zich in de politieke discussie over het auteursrecht. De partij wil 'een kleine aanvulling op het
abonnementsgeld voor internet'. Dat zou 'een inkomstenbron
kunnen creëren waaruit auteursrechthebbenden
kunnen worden vergoed'. In het conceptverkiezingsprogramma verwerpt de partij verder het downloadverbod en wordt het recht op privacy benadrukt.

"Afdracht het liefst via Buma/Stemra en Sena"

Ook D66 mengt zich in de politieke discussie over het auteursrecht. De partij wil 'een kleine aanvulling op het abonnementsgeld voor internet'. Dat zou 'een inkomstenbron kunnen creëren waaruit auteursrechthebbenden kunnen worden vergoed'. In het conceptverkiezingsprogramma verwerpt de partij verder het downloadverbod en wordt het recht op privacy benadrukt.

Eerder al koos GroenLinks voor een opvallend vrijzinnige visie op het auteursrecht. D66 kiest voor een wat meer voorzichtige koers. Toch worden een aantal fundamentele uitspraken gedaan over het internet. Zo staat onder meer te lezen dat "internet een infrastructuur is voor communicatie en interactie". Volgens de partij moet de meeste informatie daarom open en vrij toegankelijk zijn. Tevens benadrukt D66 dat makers via het auteursrecht een adequate vergoeding voor hun prestaties moeten krijgen. Die vergoeding moet van D66 in verhouding zijn met de belangen van de gebruikers.

Wie die heffing precies moet innen is nog niet duidelijk, maar voor de hand ligt dat bestaande partijen als Buma/Stemra en Sena daar een rol in spelen. D66 wil de uitvoering van het auteursrecht overzichtelijker maken. "D66 wil dat auteursrechtorganisaties als Buma/Stemra en Sena samenwerken zodat er voor grote (groepen van) gebruikers een loket onstaat waar de afdracht op grond van heldere, liefst gezamelijke criteria kan geschieden." De sociaal-liberalen benadrukken het belang van geharmoniseerde wetgeving op dit onderwerp. Internationaal, en met name in Europa, moet Nederland van D66 aandringen op een zo groot mogelijke harmonisatie van de auteursrechtelijke wetgeving.

Een internetheffing zoals D66 voorstelt is niet onomstreden. Onlangs gaf hoogleraar intellectueel eigendom en advocaat van piraterijbestrijder Brein Dirk Visser in een interview met 3VOOR12 al aan dat er te veel grijze partijen op de markt zijn om het heffingstelsel eerlijk en werkbaar in te voeren. Heffingen zijn bovendien moeilijk te berekenen, vindt Visser. Volgens hem is de verhouding tussen opslagcapaciteit en heffing volledig zoek, in tegenstelling tot de tijd waarin op casettebandjes en cd-r's de norm waren. "Vroeger betaalde je voor een cassettebandje van zestig minuten 25 cent heffing. Ik heb vorige week een harde schijf van anderhalve terabyte gekocht, die ik voor allerlei doeleinden kan gebruiken. Heffing op opslagcapaciteit is een achterhaalde gedacht.” Een dergelijke redenering gaat ook op voor een heffing op internet. Veel mensen gebruiken hun breedbandverbinding immers helemaal niet om muziek te downloaden, maar zouden wel standaard een bedrag moeten afdragen.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12