Discussie drugsbeleid op dansevenementen zit muurvast Discussie drugsbeleid op dansevenementen zit muurvast

Wie heeft nu werkelijk de touwtjes in handen?

Discussie drugsbeleid op dansevenementen zit muurvast

Wie heeft nu werkelijk de touwtjes in handen?

GroenLinks heeft een nieuw schot gelost in de strijd om het drugsbeleid op dansfeesten. Kamerleden Femke Halsema en Naïma Azough hebben Kamervragen gesteld aan minister Klink van Volksgezondheid naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant donderdag.

Wie heeft nu werkelijk de touwtjes in handen?

GroenLinks heeft een nieuw schot gelost in de strijd om het drugsbeleid op dansfeesten. Kamerleden Femke Halsema en Naïma Azough hebben Kamervragen gesteld aan minister Klink van Volksgezondheid naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant donderdag. In dat artikel wordt gewaarschuwd voor zogeheten ‘kamikazegebruik’ van festivalbezoekers. Uit vrees voor de strenge deurcontroles nemen bezoekers vooraf al grote hoeveelheden drugs in. GroenLinks wil dat minister Klink over zijn principiële weerstanden tegen drugs en drugsgebruik heenstapt en de gezondheid van deze groep drugsgebruikers vooropstelt. De discussie is weer open, maar loopt alweer snel vast op de klassieke punten.

Belangrijkste struikelblok is het kernbegrip in de discussie: het zero tolerance beleid. Is de minister van VWS nu verantwoordelijk? Of die van Justitie? Beide misschien? Of liggen de verantwoordelijkheden op lokaal niveau? Is er eigenlijk wel sprake van een zero tolerance beleid? GroenLinks maakt een duidelijk politiek statement: minister Klink van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de strengere controles. Lea Bouwmeester van de PvdA is daar nog niet van overtuigd. Haar partij is net als GroenLinks een voorstander van een ‘verantwoordelijk gebruik’ en pleit voor drugstests op dansfeesten. Zij gaat namens haar partij aanvullende vragen stellen aan de minister, om erachter te komen hoe de situatie nu precies in elkaar zit. “Voor zover wij wisten werd het beleid niet door de minister bepaald, maar op lokaal niveau door burgemeesters en politie. Ik heb inmiddels begrepen dat de minister van Justitie per evenement kan bepalen of een zero tolerant beleid wordt toegepast. Ik ga de minister nu vragen hoe het precies zit en op basis waarvan die verschillen bepaald worden. Met een landelijk zero tolerance beleid zouden wij als PvdA nooit ingestemd hebben.”

GroenLinks wijst in de Kamervragen op een onderzoek van verslavingsorganisatie Novadic-Kentron, maar gaat daar te kort door de bocht. Volgens medewerkers Charles Dorpmans is de Noord-Brabantse verslavingsorganisatie weliswaar bezig met een onderzoek, maar verwacht het de resultaten daarvan pas na het huidige danceseizoen. Op dit moment wordt bij de EHBO-posten op grote evenementen geturfd hoeveel probleemgevallen zich melden. Ook blijkt volgens GroenLinks uit dat onderzoek dat bezoekers minder snel een EHBO-post bezoeken als ze zich onwel voelen uit angst voor de strenge controles. Dit deel wordt niet onderzocht. Hoeveel mensen zich niet melden bij een post is immers niet te turven. Volgens Dorpmans volgt deze conclusie uit ‘participerende observatie’ van medewerkers op het festival. Voorlichtingsorganisatie Unity spreekt op festivals veel bezoekers aan.

Fred Teeven van de VVD is niet onder de indruk van dit soort onderzoeken. “Als er één vakgebied discutabel is, is het wel de verslavingszorg. Organisaties vechten elkaar de tent uit over wat nu verantwoordelijk is.” Het standpunt van de VVD is op zo’n manier eenvoudig te handhaven: “Harddrugs zijn verboden. Wij zijn voor strenge en intensieve controles op dansevenementen.” Voorzitter Sjoerd Wynia van de Belangen Vereniging Dance ergert zich aan de starre houding van Teeven. “Zo is er natuurlijk geen discussie te voeren. Het wordt zo een welles nietes spelletje. Het enige dat ik erover kan zeggen, is dat de kant die voor een soepeler beleid is in elk geval onderzoek naar de zaak doet.”

De organisatie die nu onderzoek doet, heeft al een agenda: de instelling pleit voor een soepeler beleid en verwacht dat te kunnen onderstrepen met onderzoeksresultaten. Dat maakt het voor iemand als Teeven gemakkelijker om de resultaten opzij te schuiven. “Het is altijd goed om te kijken wie de opdrachtgever van een onderzoek is”, geeft Dorpmans toe. “Dan zie je meteen wat de hartslag van het onderzoek is. Misschien is het wel verstandig als een onafhankelijk instituut onderzoek doet.” Ook aan de VU wordt onderzoek verricht, maar ook daar laten de definitieve resultaten nog op zich wachten. De Kamervragen van GroenLinks zullen de zaak niet meteen aan het rollen brengen, verwacht Lea Bouwmeester van de PvdA: “Ik verwacht dat de minister zich er makkelijk vanaf maakt.”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12