Poppodium De Kade in Zaandam in financiële problemen

Wethouder wil zo snel mogelijk discussie over mogelijke oplossingen

Poppodium De Kade in Zaandam heeft grote financiële zorgen, door slechte resultaten in 2006 en een leninglast bij de gemeente Zaanstad. Wethouder Ronald Ootjers wil zo snel mogelijk een besluit over De Kade.

Wethouder wil zo snel mogelijk discussie over mogelijke oplossingen

Opnieuw een poppodium in de problemen: na recente berichten over Hedon in Zwolle en de Melkweg in Amsterdam en blijkt dat ook De Kade in Zaandam het financieel erg moeilijk heeft. Nieuwe directeur Michiel Stavast zegt dat het podium geen toekomst heeft als er niet snel een oplossing komt. Wethouder Ronald Ootjers heeft inmiddels aangegeven een besluit over De Kade vooruitlopend op de begroting voor 2008 te willen nemen.

Stavast noemt vooral de huurlasten, die zo hoog op de jaarlijkse subsidie van 215.000 drukken dat het podium nooit een financiële buffer heeft kunnen opbouwen om tegenslagen op te vangen. Die tegenslag is in het geval van De Kade het jaar 2006, waarin het poppodium tienduizend bezoekers minder trok dan verwacht (47.000 in plaats van 57.000) en onder de streep uitkwam op 60.000 euro in de min.

Daarnaast heeft de zaal ook nog een lening lopen bij de gemeente Zaanstad. Die is ontstaan in 2001, toen het pand werd verkocht aan de woningbouw en de gemeente kosten voor De Kade voorschoot. De Kade kon dat bedrag de afgelopen vijf jaar niet aflossen, vandaar dat de gemeente steeds de rente en aflossing omzette in een extra subsidie van ongeveer 50.000 euro. In 2007 deed de gemeente dat niet, wat nu zorgt voor een extra kritieke situatie. “Vorig jaar in november had De Kade al problemen om personeel uit te betalen,” zegt Stavast. “Toen keerde Zaanstad de subsidie voor 2007 vervroegd uit; in november dit jaar zal hetzelfde verhaal spelen.”

Wethouder Ronald Ootjers is momenteel op vakantie, meldt de voorlichter van Zaanstad, maar heeft in het Noord-Hollands Dagblad al aangegeven de discussie over De Kade snel te willen voeren. Die zou dan gaan over de begroting voor volgend jaar, de korte termijn, maar in Zaanstad wordt momenteel ook een start gemaakt met het cultuurbeleid voor de jaren 2009-2012.

De dreigende sluiting van De Kade kwam aan de orde in de startnotitie voor dat cultuurbeleid. De discussie daarover wordt in oktober en november gevoerd, waarna de gemeenteraad in maart 2008 de definitieve beslissing neemt. Ootjers zei in het Noord-Hollands Dagblad dat er een mogelijkheid bestaat voor hogere subsidie, maar ook dat De Kade misschien op de commerciële tour moet of dat het podium een plek krijgt in het jeugdbeleid.