Mezz niet onder curatele, wel in de gaten gehouden

Vertrouwen in Mezz hersteld maar financiële verantwoording moet anders

Toen poppodium Mezz maar geen accountantsverklaring kon overleggen was de Bredase wethouder van cultuur ‘not amused’ en kondigde forse maatregelen aan. Het bestuur van Mezz schoot in een kramp en dreigde met opstappen. Na een stevig gesprek op 27 juni lijkt het vertrouwen hersteld tussen beide partijen. Maar de financiële administratie blijft een zorgenkindje en de wethouder blijft Mezz nauwlettend in de gaten houden.

Vertrouwen in Mezz hersteld maar financiële verantwoording moet anders

Sinds in oktober 2002 de deuren opengingen, rommelt het bij het Bredase poppodium Mezz. Allereerst was er het snelle vertrek van directeur Gerard Steenbergen. Nog geen zes weken na de opening kon hij zijn biezen pakken. Dat hij werd opgevolgd door Frank Zijlmans, die als toenmalig bestuursvoorzitter een grote hand had in zijn ontslag, deed bij menig Mezz-watcher de wenkbrauwen fronsen. Bij de programmeurs was het verloop nog groter. In september treedt Bert Dondorff aan; de derde in één jaar tijd. Maar daar blijft het niet bij. Na alle personele wisselingen staan nu de financiële perikelen centraal. Volgens de gemeente voldoet de jaarrekening van Mezz namelijk niet aan de subsidievoorwaarden. Mezz haalde de deadline voor haar jaarrekening niet omdat de financiële administratie een puinhoop was. Pas op 1 mei, een maand te laat, viel de jaarrekening in de bus bij de gemeente. Zonder de verplichte accountantsverklaring. Cultuurwethouder Adank was “not amused” en stelde een aantal deadlines. De verplichte verklaring bleef echter uit. Op 25 juni was Adank het wachten het beu en kondigde stevige maatregelen aan. Voortaan moest de concertzaal om de twee maanden rapporteren. Ook dreigde hij de jaarlijkse subsidie van € 300.000 niet meer in één keer uit te keren, maar over te gaan op een maandelijkse voorschot. Ook moest het poppodium vrezen dat de subsidie over 2002 werd teruggevorderd. “Mezz staat onder curatele”, kopte het lokale dagblad BN/De Stem. Het bestuur schoot in de kramp en dreigde met afreden. Na een stevig gesprek sprak Adank zijn vertrouwen in het bestuur uit. Voor bestuursvoorzitter Frank Peters is hiermee de kous af: “ Het belangrijkste is dat het vertrouwen is hersteld.” Wethouder Adank erkent dat de kou uit lucht is, maar hij wil Mezz wel nauwlettend blijven volgen. “Ik heb de raad ook beloofd vast te houden aan de tweemaandelijkse rapportageverplichting, zodat ik op tijd kan ingrijpen. We gaan nu praten over de nieuwe voorwaarden voor de financiële administratie. De eis van een accountantsverklaring laat ik niet vallen, maar je kunt wel praten over hoe zo’n verklaring eruit moet zien.” De ontslagen directeur Gerard Steenbergen heeft wel een verklaring voor de problemen van het bestuur om alle cijfers op een rij te krijgen. “Het bestuur wilde na de opening persé overschakelen op een nieuw boekhoudsysteem. Maar het implementeren daarvan kost heel veel tijd en die ontbreekt als je als poppodium net je deuren hebt geopend. Ik zei dat ik wilde wachten, tevergeefs.” Ook vreest hij dat de vertrouwensrelatie tussen de gemeente Breda en het poppodium een stevige deuk heeft opgelopen. “De relatie tussen Mezz en gemeente was echt een voorbeeld voor andere podia. Ik kan me voorstellen dat er inmiddels heel wat krediet is verspeeld.”