Poppodia en festivals luiden noodklok: verwoestend voor zomer én de periode die volgt

Branche-verenigingen VNPF en VVEM eisen duidelijkheid en extra steun

De aangescherpte coronamaatregelen veroorzaakten vrijdag een aardbeving in de livesector: Lowlands noemt dit ‘een onmogelijke situatie’, ID&T spande een kort geding aan tegen de overheid, en nu luiden ook de overkoepelende brancheverenigingen Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) de noodklok. Ze noemen de maatregelen ‘een doodsteek voor onze branche’.

In een gezamenlijk statement schrijven zij dat het beleid zoals dat nu wordt gevoerd ‘een verwoestend effect op niet alleen het evenementenseizoen in de zomer, maar ook op de periode die volgt’. ‘De impact van de beslissing is veel groter dan men zich realiseert. De evenementenbranche is er eentje die niet op stel en sprong ‘aan’ of ‘uit’ kan. Onze toekomst is gebaat bij een gedegen beleid en een daarbij horende langetermijnvisie en -garantie vanuit de overheid.’ Dat de Fieldlabs-resultaten aan de kant worden geschoven vinden zij niet te verkroppen: de branche had juist bewezen zelfs op een zeer ernstig risiconiveau veilig evenementen te kunnen organiseren.

Om deze crisis te overleven eist de branche nu duidelijkheid en extra steun: ze willen dat er al vóór 13 augustus duidelijkheid komt over de festivals en evenementen in de nazomer. ‘Als zij hun evenement afblazen, moeten zij een beroep kunnen doen op de garantieregeling of een soortgelijke dekking. Als zij doorgaan moeten zij de zekerheid krijgen dat hun evenement doorgang zal mogen vinden.’

Ook vragen VNPF en VVEM om de compensatie vanuit het garantiefonds te verhogen van 80 naar 100 procent van de gemaakte kosten, want ’in de nu gecreëerde omstandigheden kunnen organisatoren dat verschil van 20 procent niet opbrengen’. Ze verzoeken de overheid om ook evenementen die buiten de garantiefonds-regeling vielen en op deze ‘onredelijk korte termijn zijn afgelast’ alsnog een 100 procent vergoeding van de geleden schaden te geven. Ten slotte vragen ze om meer financiële steun voor de sector: een verhoging van de TVL-vergoedingen en een doorzetting van de steunpakketten naar het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van volgend jaar. 'Als deze branche wil overleven, zullen er structurele maatregelen moeten worden getroffen waardoor de evenementenbranche niet steeds weer het kind van de rekening wordt en we kunnen uitkijken naar een gezonde herstart in 2022.’

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12