3voor12 Groningen

Groningse cultuurgiganten herverdelen steunpakket onder lokale kunstenaars

O.a. ESNS en het NNT bundelen krachten met Kunstraad voor subsidies kleine culturele projecten

Op 1 april stellen een aantal rijksgesubsidieerde culturele instellingen een bedrag van 170.000 euro beschikbaar aan podiumkunstenaars en ZZP’ers in de culturele sector van de provincie Groningen. Het is een collectief gebaar voor de Groninger kunstenaars die nu geen steun vinden. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door diverse Groningse organisaties in de culturele sector met hulp van de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Kunstraad Groningen.

Snelloket voor kleinere ondernemers
Uit de praktijk blijkt dat het lastig was om met structurele subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook het fijnmazige netwerk van kleine kunstenaars en ZZP’ers in Groningen te bereiken. Daarom gingen verschillende instellingen zoals Eurosonic/Noorderslag, NNT, Noorderzon, het NNO en nog een aantal anderen het gesprek aan met de gemeente, de provincie en de Kunstraad en startten zij een snelloket voor de ondernemers die buiten de boot vielen. Zo willen ze de broodnodige steunbijdragen van de minister om organisaties draaiende te houden breder verdelen.

Grote en kleine projecten
Het snelloket opent op 1 april op de website van Kunstraad Groningen. De regeling is bedoeld voor projecten van Groningse makers die nog dit jaar plaats vinden. Voor kleinere projecten is 2500 euro beschikbaar en voor grotere projecten 5000 euro. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij de Kunstraad Groningen zijn ook andere regelingen geopend die ZZP’ers en kunstenaars tegemoetkomen in deze moeilijke tijden. Meer informatie hierover staat op de website van de Kunstraad Groningen.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12