Simplon nog tot woensdag in spanning over voortbestaan Simplon nog tot woensdag in spanning over voortbestaan

Niemand begrijpt korting op popzaal, maar wethouder Dekker blijft bij plan

Simplon nog tot woensdag in spanning over voortbestaan

Niemand begrijpt korting op popzaal, maar wethouder Dekker blijft bij plan

Een jaar geleden beloofde de gemeente Groningen poppodium Simplon twee jaar lang met rust te laten Toch vond de nieuwe cultuurwethouder het dit jaar artistiek allemaal te mager en besloot voor het komende jaar twee ton te schrappen van het Simplon-budget. Woensdag wordt duidelijk of ze die korting erdoor krijgt gedrukt. 3VOOR12 zet alles nog een keer op een rij.

Niemand begrijpt korting op popzaal, maar wethouder Dekker blijft bij plan

Het voortbestaan van het Groningse poppodium Simplon is nog steeds onzeker. Half oktober kwam cultuurwethouder Karin Dekker met het plan om de zaal 200.000 euro subsidie per jaar minder te willen geven. Ook wil ze de huidige beheerstichting er uiterlijk per 1 juli 2005 uit krijgen. Vrijwel meteen daarna vielen podiumdirecteur, betrokken organisaties en verschillende politici over elkaar heen om schande te spreken van het voornemen. Allereerst over de motivatie achter het besluit. Simplon zou artistiek niet interessant genoeg programmeren. Velen vroegen zich af of het aan de gemeente is om zich met de programmering te bemoeien. Maar ook het feit dat de gemeente vorig jaar nog beloofde Simplon twee jaar met rust te laten en die belofte een jaar later alweer breekt, viel heel slecht. Volgens D66 fractievoorzitter Thomas Dalen staat de geloofwaardigheid van het complete college op het spel als het zich niet aan haar belofte houdt. Dekker is ondanks de kritiek en directe raadsvragen nog niet teruggekomen op haar plan. Integendeel. In schrifelijk antwoord op de vragen blijft ze bij haar voornemen om de subsidierelatie met Simplon uiterlijk per 1 juli 2005 geheel te beindigen. Daarom nog even terug naar het plan van Dekker. Het podium blijft daarin gewoon open dankzij de overgebleven subsidie. Die moet naar een nieuwe beheerder gaan. Ook de programmatische invulling van Simplon wil Dekker graag door andere partijen laten invullen. Ze noemt daarbij met name de Stichting Groverpop, die een deel van de bij Simplon gekorte subsidie in het vooruitzicht krijgt gesteld. Maar de Stichting Groverpop heeft inmiddels laten weten die subsidie niet te willen. Simplon, met alle personeel, het gebouw en de apparatuur, fungeert op dit moment als een soort facilitair bedrijf voor Groverpop. Niet alleen vreest de stichting dat het plan van Dekker het einde van Simplon betekent, ook Groverpop zelf komt direct in gevaar volgens Patrick van Lint van de stichting. Hij zei eerder tegenover 3VOOR12/Groningen: “We krijgen vanaf 2005 wel extra geld, maar als ik straks via de Stichting moet worden betaald en we moeten zelf een ruimte huren, dan is het geld snel op. Straks kan ik alleen de telefoon nog opnemen.” De stichting vindt het bovendien raar dat Simplon wordt aangesproken op de programmering en daarom gekort. “Simplon heeft besloten de artistiek invulling van het programma over te laten aan Groverpop en Zapclub. Eventuele kritiek op de artistieke visie zou dus aan deze twee organisaties gericht moeten worden in plaats van aan Simplon,” vertelde het bestuur van Groverpop eerder in Dagblad van Het Noorden. Van Lint gaat er van uit dat de politiek een plan heeft bedacht zonder te weten hoe de situatie feitelijk in elkaar steekt. Een andere verklaring kan hij niet bedenken voor de Kafkaiaanse verwikkelingen, waar zijn stichting zich nu in bevindt. Een medewerker van gemeente ontkent die onwetendheid echter: “We weten heel goed hoe Groverpop en Zapclub zich verhouden tot Simplon.” Al moet hij bekennen dat als beide organisaties geen brood zien in het plan van zijn wethouder, het wel ‘heel lastig’ wordt om het uit te voeren. Woensdag 3 november vergadert de commissie cultuur over de cultuurnota en komt ook Simplon aan bod. 3VOOR12/Groningen zit er boven op en doet op haar eigen site direct verslag van de uitkomst.
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Groningen