3voor12 Utrecht

Provinciaal steunpakket Utrechtse cultuur- en erfgoedsector goedgekeurd

6 miljoen beschikbaar voor culturele Instellingen die door coronacrisis zijn getroffen

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben deze week de uitgangspunten goedgekeurd het steunpakket goedgekeurd voor culturele Instellingen die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Medio mei presenteerde de provincie de eerste contouren voor dit steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie Utrecht. Het pakket bestaat uit vier regelingen, waarvan de eerste inmiddels al is opengesteld.

De totale omvang van het pakket is 6 miljoen euro. De provincie meldt erbij dat dit niet voldoende is om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. De regelingen zijn ontwikkeld in overleg met gemeenten en culturele instellingen. Voor elke regeling wordt op basis van een aantal uitgangspunten gekeken welke culturele instellingen in aanmerking komen. Voorbeelden van zulke uitgangspunten zijn: toekomstbestendigheid, commitment van gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en zoveel mogelijk regionale spreiding.

Het steunpakket bestaat uit:

  • een innovatieregeling om de culturele sector in de provincie te versterken en een extra impuls te geven om nieuwe wegen te verkennen. De betrokken partners geloven dat innovatie en transformatie noodzakelijk zijn om sterker uit de coronacrisis te komen. Meer informatie is te vinden op deze website

  • een opstartregeling die een praktische oplossing biedt voor instellingen die kosten moeten maken om zich aan te passen aan de 1,5 meter samenleving.

  • een overbruggingsregeling die tegemoet komt aan instellingen die financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis, bijvoorbeeld door het sluiten van hun deuren of dat ze minder bezoekers konden ontvangen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de hoogte en verstrekking van de subsidie.

  • een rijksregeling met cofinanciering provincie en gemeenten. Eind mei heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geld beschikbaar gesteld voor niet-rijksgesubsidieerde instellingen met een landelijke uitstraling. Eerder meldden we al dat EKKO en De Helling voor deze regeling in aanmerking komen.

Aanvragen voor de innovatieregeling kunnen sinds donderdag 16 juli worden ingediend. De opstartregeling gaat 15 augustus open en de overbruggingsregeling waarschijnlijk op 1 oktober. De rijksregeling is inmiddels gesloten.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12