3voor12 Utrecht

Groen Links, D66 en ChristenUnie beloven meer cultuur voor groeiend Utrecht

Nieuw coalitieakkoord rond, Anke Klein beoogd wethouder Cultuur

De afgelopen maanden puzzelden Groen Links, D66 en ChristenUnie een coalitie akkoord in elkaar voor de gemeente Utrecht. Vrijdag 1 juni werd dat gepresenteerd. We bekeken wat de coalitie in petto heeft voor cultuur en evenementen in de stad Utrecht.

Budget
Utrecht krijgt meer en meer inwoners, dus er moet meer cultureel aanbod komen. Dat is kort samengevat wat de politiek met Utrecht wil. Het cultuurbudget gaat groeien. Voor 2019 wordt er geld gereserveerd en de volgende jaren moet cultureel Utrecht gaan profiteren van de opbrengst van een hogere toeristenbelasting.

Evenementenbeleid
Utrecht is trots op beeldbepalende evenementen zoals bijvoorbeeld Le Guess Who?, maar wil nog meer spreiden naar de wijken en op verrassende plaatsen. Dat gebeurt al veel en dat wil de politiek graag verder faciliteren. De manier waarop vergunningen en subsidies worden aangevraagd, blijft de komende jaren hetzelfde.

Aantrekkelijkheid
Niet alleen het evenementenbeleid is belangrijk voor Utrecht muziekstad. Waar moet al dat Utrechts talent oefenen en wonen en hoe komen de bezoekers naar de podia toe? Betaalbare huizen, ‘creatieve rafelranden’ en goed OV, hebben ook de aandacht van de politiek.

Wethouder Cultuur
De beoogde wethouder voor cultuur is Anke Klein van D66. Ze komt uit Limburg en woont nu nog in Amsterdam. Tot nu toe heeft ze zich vooral beziggehouden met financiën, als ambtenaar en adviseur. Dat vraagt om een grondige kennismaking met de Utrechtse podia en evenementen.

Link naar het coalitieakkoord ‘Utrecht: Ruimte voor iedereen’.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12