3voor12 Utrecht

Veelzijdig aanbod en inclusieve cultuursector pijlers Utrechts cultuurbeleid

Cultuurbudget groeit in periode 2021-2024 met bijna 9 ton

Een veelzijdig aanbod en een inclusieve cultuursector zijn de twee belangrijkste pijlers van het Utrechtse cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Dat staat in de cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’, die de gemeente deze week heeft gepubliceerd. Op basis van deze nota kunnen Culturele Instellingen zoals (pop-)podia, festivals, musea, wijkcultuurhuizen, stichtingen en verenigingen subsidie aanvragen voor de nieuwe vierjaarlijkse cultuurnotaperiode. 

Kleur buiten de lijntjes
De gemeente wil kunstenaars en culturele instellingen de middelen en ruimte geven om zo goed mogelijk mee te groeien met Utrecht en moedigt hen aan om buiten de lijntjes te kleuren. In het voorwoord bij de nota benadrukt wethouder Anke Klein het belang van kunst en cultuur: “Kunst verbindt, zet aan het denken, roept emotie op, zorgt voor ontspanning en is daarmee van groot belang voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn, de veerkracht van het individu en dat van de samenleving. Kunst en cultuur maken de stad dynamisch en aantrekkelijk; voor de huidige inwoners maar ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad.”

Naast een veelzijdig aanbod en een inclusieve sector moet er volgens de gemeente volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.

Groei beschikbaar budget
Om dit mogelijk te maken is aan het begin van dit jaar besloten om structureel 0,883 miljoen euro toe te voegen aan het programma Cultuur zodat het budget meebeweegt met de groei van de stad. In totaal is daarmee een jaarlijks budget van 41,21 miljoen euro beschikbaar voor de cultuurnotaperiode 2021-2024. Van de uitbreiding is 0,483 miljoen bestemd voor de bestaande vierjarige subsidieregeling, die daarmee groeit naar 13,883 miljoen, en 0,3 miljoen euro voor een nieuwe tweejarige subsidieregeling. Met de tweejarige regeling wil de gemeente meer instroom en dynamiek in de sector bevorderen, zodat ook op de langere termijn sprake is van een pluriforme en vernieuwende sector. Deze regeling is met name gericht op nieuwe makers en initiatieven waarvoor de vierjarige regeling (nog) niet passend is. Het budget van 41,21 miljoen bevat ook bijdrages aan grotere Culturele Instellingen zoals TivoliVredenburg, het Centraal Museum en de Stadsschouwburg.

Procedure
In september 2019 stelt de gemeenteraad de Cultuurnota 2021-2024 vast, waarna subsidieaanvragen tot en met 30 januari 2020 kunnen worden ingediend. De aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024, die bestaat uit externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college over de subsidieverdeling.

De volledige cultuurnota 2021-2024 is hier te lezen.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12