3voor12 Gelderland

Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek

Initiatiefnemers POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde

Afgelopen week is er tijdens Eurosonic Noorderslag het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 gepresenteerd. Betrokken partijen leggen daarin vast dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een optimaal klimaat en infrastructuur voor talentontwikkeling op het gebied van popmuziek.

De initiatiefnemers POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde ondertekenden het Convenant waarin afspraken worden gemaakt over de talentontwikkeling in de popmuziek de komende vijf jaar. POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde houden zich bezig met activiteiten die zijn gericht op het stimuleren, verbinden en inspireren van jonge popmuzikanten. De partners vormen een netwerk binnen de regio’s en hebben gezamenlijk een landelijke dekkingsgraad. Toptalenten leren snel en zelfstandig, oefenen doelgericht en barsten van creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat toptalenten opvallen.

Het convenant betreft alle genres in de popmuziek en is daarnaast ook een uitnodiging voor alle in de popsector actieve organisaties, om kennis te delen en samenwerkingen aan te gaan om gezamenlijk het klimaat voor popmuzikanten te versterken. Het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 is gratis te downloaden op http://www.popnl.nl/activiteiten/

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12