Brandbrief aan wethouder Laan

'Komende jaren onmogelijk om een serieus popaanbod overeind te houden'

Redactie 3voor12 Zuid-Holland ,

In een gezamenlijke brief aan wethouder Laan (Sport & Recreatie en Kunst &
Cultuur) vragen Rotterdamse poppodia en festivals aandacht voor de
desastreuze gevolgen voor de popmuziek in Rotterdam, als de adviezen in
het Cultuurplanadvies 2013-2016 van de RRKC integraal in beleid worden
omgezet. Dat zou namelijk betekenen dat de subsidie voor pop verlaagd
wordt van 3,7% van het totale cultuurbudget in 2009 naar 1,7% in 2013; een
verlaging van bijna 60%. Daarmee wordt het in de komende jaren onmogelijk
om een serieus popaanbod overeind te houden.

Gezien het belang dat u, de gemeenteraad en de Rotterdamse bevolking (1) hechten aan een sterke  popsector in Rotterdam, vragen we uw aandacht voor de desastreuze gevolgen voor de popmuziek in Rotterdam, als de adviezen in het Cultuurplanadvies 2013-2016 van de RRKC integraal in beleid worden omgezet. Dat zou namelijk betekenen dat de subsidie voor pop verlaagd wordt van 3,7% van het totale cultuurbudget in 2009 naar 1,7% in 2013; een verlaging van bijna 60%. Daarmee wordt het in de komende jaren onmogelijk om een serieus popaanbod overeind te houden.

Voor de duidelijkheid: dit is geen brief van één individuele instelling die vindt dat zij tekort is gedaan, maar een brief namens de gehele popsector verenigd in Stichting Pop Up. Deze bestaat uit de vijf kernpodia (Rotown, Bird, Worm, WMDC/GROUNDS, Baroeg), de twee popfestivals (Metropolis en Motel Mozaïque) en de intermediaire poporganisatie de Popunie.

Het advies van de RRKC stelt een buitenproportionele sanering voor, die funest is voor het Rotterdamse popklimaat. Na het sluiten van WATT en Waterfront in 2010 en de sluiting van Exit in 2011, leidt het advies van de RRKC per 2013 tot sluiting van nog eens twee podia (De Nieuwe Oogsten WMDC/GROUNDS). Bestaande festivals en podia krijgen met kortingen te maken en nieuwe aanvragers (Bird, Heidegger en Popunie) krijgen een negatief advies.

In de bijlage (zie afbeelding onderaan) hebben wij een overzicht gegeven van poppodia die sinds 2009 zijn gesloten en poppodia die dreigen te sluiten in 2013 wanneer het advies van de RRKC wordt opgevolgd. Een bedroevend resultaat voor de jongste stad van Nederland. Maar liefst acht poppodia die hun deuren (dreigen te) sluiten binnen drie jaar.

De RRKC adviseert hiermee regelrecht tegen het beleid van de gemeente en doet geen recht aan het belang dat het Rotterdamse stadspanel (burgerinitiatief) hecht aan popmuziek. Bovendien is de RRKC niet consistent in zijn eigen adviseringen. In de sectoranalyses3 wordt de diversiteit van de podia in Rotterdam geroemd. Daarnaast wijst de RRKC op de noodzaak van goed geoutilleerde kleinschalige podia voor de doorstroom van jong talent. Vier van de in deze analyse genoemde podia (Bird, WMDC/GROUNDS, De Nieuwe Oogst en Heidegger) komen echter niet meer voor in de plannen voorde komende vier jaar van diezelfde RRKC.

We vernemen graag of u bij het standpunt blijft dat u verwoordde in de gesprekken die wij in de afgelopen jaren met u gevoerd hebben. En daarbij uw toezegging dat, na de sluiting van WATT, het netwerk van de toen nog bestaande kleinschalige poppodia en festivals op zijn minst in stand gehouden zou worden en indien mogelijk versterkt met de vrijkomende gelden van WATT.

We zouden graag een nieuw gesprek met u hebben om onze zorgen over de toekomst van de popmuziek in Rotterdam nader toe te lichten. Niet alleen de WATT-gelden ‘verdampen’ in het advies van de RRKC, maar ook de basisinfrastructuur dreigt nu weg te vallen. Hiermee zakken we door een kritische ondergrens en zal de positie van Rotterdam als popstad ten opzichte van andere steden nog meer worden verzwakt.

 

(1) Van het Rotterdamse stadspanel geeft meer dan 70% aan popmuziek belangrijk te vinden en bijna 60% geeft aan dat de gemeente Rotterdam evenveel of meer geld aan popmuziek moet besteden.