Geduldig Nieuwe Oogst wordt beloond door Alpha Blondy

Een zingende en dansende zaal bevestigt een geslaagde avond

Foto's: Joyce Moes ,

Alpha Blondy was in Nederland en Joyce Moes was er voor 3voor12/Zuid-Holland bij om een fotoverslag te maken!