WORM: "deuren in najaar al dicht"

Inkomsten Rotterdamse podium 'door bezuinigingen meer dan 50% achteruit'

Ingmar Griffioen ,

WORM houdt na 2012 'vrijwel zeker op te bestaan', zo meldt het podium zelf. Het Rotterdamse 'Instituut voor Avantgardistische Recreatie' zit pas sinds september 2011 in een nieuw, vertimmerd pand, maar redt het naar eigen zeggen niet als de adviezen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Vormgeving en e-cultuur worden opgevolgd. "De kans is zelfs aanwezig dat we de deuren al in het najaar moeten sluiten", schrijft WORM.

Het cultuurplanadvies van de RRKC van vorige maand  leek voor WORM niet eens zo dramatisch. Voor de samenwerking met Roodkapje ging de vierjarensubsidie voor 2013-16 terug van 412.000 naar 400.000 euro. Directeur Hajo Doorn zei toen al in een reactie tegen 3voor12 zuid-holland dat "het voorgestelde bedrag niet voldoende is om te kunnen blijven voortbestaan zoals we deden. Als dit advies opgevolgd wordt en er is een negatief advies van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Vormgeving en E-cultuur dan gaan we er 2 tot 4 ton per jaar op achteruit (25-50%). Dat kan niet zonder gevolgen blijven." Onlangs luidde Rotown al de noodklok over de teloorgang van het Rotterdamse popcircuit en deze week stuurden diverse urban-organisaties waaronder de bedreigde De Nieuwe Oogst een open brief aan cultuurvethouder Antoinette Laan (VVD).

Inmiddels is het negatieve advies van het Stimuleringsfonds een feit en als beide bezuinigingsadviezen door de gemeente Rotterdam opgevolgd worden, dan gaat WORM er "meer dan 50% aan structurele inkomsten op achteruit". Het podium werkt aan een plan om "met de verminderde inkomsten en een ingrijpende reorganisatie een doorstart kunnen maken die recht doet aan het gedachtegoed en de positie van WORM in het culturele veld. Hiervoor zijn wel extra structurele middelen nodig."

Hieronder de rest van de brief:

De opties zijn als volgt:
1. De adviezen worden opgevolgd met als gevolg dat WORM de deuren zal moeten sluiten. WORM verdwijnt en alle medewerkers verliezen hun baan.

2. Er komen extra structurele middelen en WORM kan doorstarten in afgeslankte en geherstructureerde vorm. Het programma wordt ingevuld op basis van incidentele projecten en financiering.

In het eerste geval is het bijzonder jammer voor het internationale aanbod en de talentontwikkeling in de stad, en zou het ook een vreselijke kapitaalvernietiging zijn wat betreft de goed geoutilleerde ruimte die zeven maanden geleden werd geopend en die internationaal geldt als een van de meest aansprekende voorbeelden van hergebruikarchitectuur. Onze inzet is om de gemeente Rotterdam ervan te overtuigen om ons dusdanig te blijven ondersteunen dat we optie 2 kunnen realiseren.

Wil je er echter 100% zeker van zijn nog een event bij WORM te beleven, kom langs. Kom langs en beleef het nu, vóór het te laat is. Ons programma liegt er niet om.

We houden je op de hoogte.

het WORMteam