Open brief urbanorganisaties aan Rotterdamse wethouder

“Laat de kans op aansluiting met de Rotterdamse jeugd niet gaan”

Atze de Vrieze ,

Diverse Rotterdamse organisaties – waaronder HiphopHuis, Hiphop In Je Smoel en Epitome Entertainment - hebben een open brief gestuurd aan wethouder Laan van cultuur. Ze maken zich zorgen over de urbancultuur nu de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de wethouder adviseert geen subsidie meer te geven aan De Nieuwe Oogst, in de volksmond het urbanpodium, gevestig in de Maassilo. De Nieuwe Oogst zou zo een van de belangrijkste slachtoffers worden van de bezuinigingsronde.

Aan: Wethouder A. Laan
Betreft: RRKC Cultuurplanadvies 2013-­‐2016  
Datum:  7 juni 2012  

Geachte mevrouw Laan,

We vragen graag uw aandacht voor de toekomst van Rotterdam. De stad heeft een enorm potentieel aan jong talent en heeft jongeren in de komende jaren hard nodig. Kunst en cultuur is een beproefde manier om jongeren te helpen zich te ontplooien en te verbinden met de samenleving. Diverse organisaties bieden de stad Rotterdam middels hun aanbod een kans op aansluiting bij een doelgroep die niet altijd even grijpbaar is.

We maken ons daarom zorgen over de gevolgen van de keuzes die de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) maakt in haar Cultuurplanadvies 2013-­2016. Het betekent een grote verzwakking van de infrastructuur van talentontwikkelaars van grootstedelijke jongerencultuur (urban culture), die juist de afgelopen jaren meer gestalte heeft gekregen. Wanneer u de adviezen van de RRKC integraal zou overnemen betekent dit een bezuiniging van  42 procent. Twee maal zo hoog als de gemiddelde bezuiniging in dit Cultuurplanadvies. Te veel organisaties vallen buiten de boot, het aanbod valt weg en jongeren verliezen hun aanknopingspunt met kunst en cultuur. Toptalent vertrekt uit de stad.  

Gezien de aandacht die u vraagt voor het thema ‘jongeren en talentontwikkeling’  is dat een bizarre uitkomst. Vooral omdat de RRKC een aantal talentontwikkelaars niet vanwege inhoudelijke maar vanwege budgettaire redenen niet in het nieuwe Cultuurplan heeft opgenomen. Een prioritering die  haaks staat op de uitgangspuntennotitie van de gemeente Rotterdam.  

Het programma  ‘Urban Meets  Academics’  waarvoor de RRKC €450.000 reserveert heeft in onze ogen alleen zin als tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van urban arts in Rotterdam.  Een dergelijk programma heeft alleen kans van slagen als de ontmoeting tussen ‘Urban’ en ‘Academics’ ontstaat vanuit een gelijkwaardige positie. Verdere professionalisering binnen de urban sector draagt hieraan bij.

Wij vragen u daarom met klem met uw keuzes verder te bouwen aan een sterke infrastructuur voor urban culture. Laat de kans op aansluiting met de Rotterdamse jeugd niet gaan. Jongeren verdienen mogelijkheden voor ontwikkeling en Rotterdam verdient als jongste stad van Nederland een passend cultureel aanbod.  

Met vriendelijke groet,

Aruna Vermeulen,                                                                                                                                
directeur HipHopHuis      

Mede namens:                                                                                                                                             
Epitome Entertainment : Gregory Struiken -­‐ Got Skills: Jason Jeandor -­‐ Hiphop In Je Smoel: Dave Vanderheijden -­‐ Music Matters: Beerend Lenstra-­‐ New Skool Rules: Henca Maduro -­‐ Nieuwe Oogst: Robert de Haas -­‐ SKVR: Ocker van Munster -­‐ Roots en Routes: Maarten Gulickx


In mei stuurden de Rotterdamse popppodia en -festivals ook al een brandbrief aan wethouder Laan.