WaterFront Rotterdam werpt zich op als alternatief voor WATT

Oefenruimtes aan Boompjeskade gaan langer open

Ingmar Griffioen ,

WaterFront Rotterdam wordt de nieuwe naam van het poppodium, dat aan de Maas doorstart in het pand van WaterFront. Dat maakt de exploitant vandaag bekend. Het nieuwe podium wil de gemeenteraad duidelijk maken, dat WaterFront een deel van de weggevallen WATT-programmering kan opvangen en een deel van de subsidie verdient.

Oefenruimtes aan Boompjeskade gaan langer open

WaterFront Rotterdam wordt de nieuwe naam van het poppodium, dat aan de Maas doorstart in het pand van WaterFront. Dat maakt de exploitant vandaag bekend. Het nieuwe podium werkt aan een plan om de gemeenteraad duidelijk te maken, dat WaterFront een deel van de weggevallen WATT-programmering kan opvangen en daarmee een deel van de vrijgekomen subsidie verdient.

Twee weken terug meldde 3VOOR12 dat WaterFront de deuren weer opent voor popmuziek. Toen werd WATT nog met sluiting bedreigd, inmiddels is het einde een feit. In de commissievergadering waarin WATT aankondigde te stoppen, was de naam WaterFront niet eenmaal gevallen, zo noteerde Dianthus Panacho, projectleider namens de nieuwe huurder Bosporus Bridges. "Het viel me op dat een aantal raadsleden niet weten wat WaterFront nu is: het is een alternatief voor WATT. Niet alleen wij zien dat."

"We moeten wat doen om WaterFront bij de raadsleden op het netvlies te krijgen", bepleit Panacho. "Daarom komen we met een plan met foto's van de locatie, zodat duidelijk is wat we hebben. Donderdag 24 juni overhandigen we dat in de gemeenteraadsvergadering." De stichting die het podiumgedeelte beheert gaat Waterfront Rotterdam heten. Die stichting huurt het complex van de nieuwe exploitatie B.V. WaterFront Holland, die het weer huurt van Bosporus Bridges, dat vanaf maandag de handelsnaam WaterFront Rotterdam voert. Panacho: "Dit om zo een duidelijke scheidslijn te vormen tussen de commerciële activiteiten en de stichting. Om niet in de situatie die WATT nu de kop kost, verzeild te raken. We willen een heldere lijn: dit is het budget en geen cent meer."

Het was aanvankelijk niet de bedoeling om met WaterFront op de erfenis van WATT in te zetten. "We wilden vooral zorgen dat de oefenruimtes niet wegvallen en kijken wat we daar nog omheen konden doen. Nu WATT weg is, moeten we overleggen wat er mogelijk is." Volgens Panacho kan WaterFront Rotterdam nu geen aanspraak maken op de subsidie van WATT. "De 1,2 miljoen van WATT is voor dit jaar verdampt. Die zit in de failliete boedel." Hij rekent voorlopig dan ook nergens op. Voor volgend jaar hoopt WaterFront Rotterdam, naast de aangevraagde eenmalige bijdrage van 500.000 euro, wel op structurele subsidie. 

Wethouder van Cultuur Antoinette Laan (VVD) steunt een plan van Leefbaar Rotterdam, PvdA en CDA om een nieuwe stichting op te richten, die toe moet zien op de verdeling van de vrijgekomen subsidie. Woordvoerder Chantal Straver bevestigt dat de subsidie voor WATT voor dit jaar al vergeven is. "Maar voor de aankomende twee jaar is die subsidie ook begroot en er wordt nu gekeken welke mogelijkheden daarvoor binnen de popcultuur zijn. Die nieuwe stichting gaat de verzoeken beoordelen." Panacho: "Het gaat om je programma en de subsidievoorwaarden. Ieder podium dat voldoet aan die voorwaarden maakt kans op een deel van die 1,2 miljoen. Voor ons zijn met het wegvallen van WATT de spelregels veranderd, dus komen we met een nieuw plan."

WaterFront Rotterdam zet ook nadrukkelijk in op educatie en amateurkunst, dus wellicht kunnen ook andere subsidiepotjes aangesproken worden. "We willen in overleg met North Sea Jazz ook ruimte bieden aan clinics en bijvoorbeeld tijdens het festival de oefenruimtes beschikbaar stellen aan internationale bands." Gedacht wordt aan samenwerking met Hogeschool Rotterdam, de Codarts Hogeschool voor de Kunsten, het World Music & Dance Centre (WMDC) en het Zadkine en het Albeda College. "Die zouden overdag de zaal of oefenruimtes kunnen gebruiken. Onze insteek was ook om een plaats te bieden, waar studenten, amateurmusici en professionals samen kunnen komen en kennis uitwisselen."

Wat betreft de oefenruimtes aan de Boompjeskade heeft Panacho goed nieuws; want door ruimere openingstijden komt er veel ruimte vrij. "Doordat WaterFront eind 2008 stopte, was er geen actief beleid meer om bands te werven. We willen in ieder geval uitbreiden naar overdag, maar dat ligt ook aan de vraag uit het onderwijs. Verder gaan we 's avonds de ruimtes verhuren in twee blokken van drie uur in plaats van eenmaal vier uur. En de oefenruimtes gaan nu ook in het weekend open van 10.00 tot 24.00 uur."

Tijdens de verbouwing, die nu in volle gang is en waarbij de kleine zaal annex café deels gesloopt wordt, zijn de oefenruimtes en een deel van het café gewoon toegankelijk. "Met de grote zaal verwachten we heel snel klaar te zijn. We moeten nu het licht en geluid aanbrengen, waarbij we ook kijken welke spullen van WATT hergebruikt kunnen worden. We hopen op eind juli, maar zullen in ieder geval aan het begin van het nieuwe onderwijs- en cultuurseizoen volledig operationeel zijn."