Fenomeen ‘ladies night’ wellicht in strijd met wet Fenomeen ‘ladies night’ wellicht in strijd met wet

“Jij staat toch ook niet graag op een hengstenbal?”

Fenomeen ‘ladies night’ wellicht in strijd met wet

“Jij staat toch ook niet graag op een hengstenbal?”

Zogenaamde ladies nights, waarop vrouwen voor lagere prijzen dan mannen discotheken inkomen, zijn volgens jongerenvereniging JoVD Rijnmond in strijd met de wet. De jonge VVD’ers hebben dan ook een klacht ingediend bij de Commissie voor Gelijke Behandeling. Op basis van eerdere uitspraken van de commissie zou nog wel eens kunnen blijken dat de JoVD Rijnmond gelijk heeft.

“Jij staat toch ook niet graag op een hengstenbal?”

In veel discotheken wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ladies nights. Vrouwen mogen op dit soort avonden voor minder geld of zelfs gratis naar binnen. De op het eerste gezicht onschuldige manier van vrouwen werven is volledig ingebed in het Nederlandse nachtleven en stuit doorgaans op weinig verzet bij beide seksen. Maar leden van de jongerenorganisate JoVD Rijnmond hebben een klacht ingediend bij de Commissie voor Gelijke Behandeling (CGB) over een aantal Rotterdamse clubs die de ladies night hanteren, omdat ze vinden dat er sprake is van positieve discriminatie. De CGB heeft nog geen uitspraak gedaan, maar sluit op grond van eerder gevoerde zaken niet uit, dat het bevoordelen van vrouwen in strijd met de wet is. Martijn Nijkamp, woordvoerder van de JoVD Rijnmond, vindt het hanteren van verschillende entreeprijzen voor de beide seksen niet in de haak. “Op sommige avonden betaal je als man vijf euro en als vrouw helemaal niets”, zegt hij. “Dat is volgens mij een opzichtige vorm van discriminatie.” In zijn klacht richt Nijkamp zich in het bijzonder op twee Rotterdamse nachtclubs, de Baja Beach Club en de Hollywood Music Hall. Met een mogelijke uitspraak tegen de clubs hoopt hij een precedent te schapen, waarmee ook landelijk de ladies night kan worden afgeschaft. “Want bij emancipatie hoort ook het bestrijden van dit soort positieve discriminatie”, vindt hij. De CGB heeft de zaak in behandeling genomen maar kan nog niets over de uitspraak zeggen. Wel verwijst een woordvoerder naar twee vergelijkbare zaken. Eén daarvan is in 1998 gevoerd door een man die zich benadeeld voelde tijdens een Ladies Night in het casino. Hij diende een klacht in bij de CGB omdat hij moest betalen terwijl alle vrouwen gratis naar binnen mochten. De Commissie stelde hem in het gelijk en oordeelde dat gratis entree verlenen op basis van geslacht in strijd met de wet was. “Dus het is niet ondenkbaar dat er in dit geval hetzelfde besloten wordt”, aldus de woordvoerder. Een uitspraak van het CGB is niet bindend, maar kan wel gebruikt worden in een civielrechterlijke procedure. Fred Diaz Bauste, eigenaar van de Hollywood Music Hall in Rotterdam, betreurt het dat Nijkamp niet eerst naar hem toe is gekomen met zijn klacht. Hij denkt dat de jonge VVD’er vooral uit is op media-aandacht. In zijn club geeft Bauste vaak avonden, waar vrouwen korting krijgen op de deurprijs. “Op zaterdag gaan mannen vaak met hun vriendin uit, maar vrijdag is typisch een avond voor de jongens onder mekaar”, legt hij uit. “Ze komen vaak recht uit hun werk, in groten getale naar de club toe.” Om op vrijdag toch vrouwen te trekken, maakt de Hollywood Music Hall vaak gebruik van speciale regelingen: bijvoorbeeld dat ze voor twaalven gratis naar binnen mogen. Volgens Bauste is de maatregel noodzakelijk voor om veiligheid te waarborgen. “Je streeft als horeca-onderneming naar een man/vrouw-verhouding van 50/50. De aanwezigheid van veel mannen werkt alleen maar agressie in de hand”, weet hij. Bauste vindt de situatie van 1998 niet vergelijkbaar met die van tegenwoordig. “Er is veel veranderd in zeven jaar. Je moet tegenwoordig met veel meer rekening houden dan voorheen. Veiligheid heeft meer de prioriteit. Je moet wel een open deurbeleid voeren, zonder onderscheid op basis van geslacht. Maar als meer vrouwen de veiligheid aanzienlijk verbeteren, moet je er alles aan doen om ze naar je club te trekken”, zegt hij. “En zeg nou zelf: jij staat toch ook niet graag op een hengstenbal?”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Rotterdam