In beeld: Haarlemse muzikanten op de bres voor oefenruimte

Lekker buiten spelen

Foto's Jos van den Broek | Tekst Pim Brasser ,

Wat doe je als er nergens plek is om te oefenen? Dan ga je buiten spelen. Je kunt het een ludiek protest noemen, maar de bak herrie tegenover het gemeentehuis van Haarlem moet je toch haast wel serieus nemen. Ondertussen is er wel een toezegging gedaan in het schijnbaar oneindige debat over een nieuwe oefenruimte. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat er in juni 2015 een concreet plan moet zijn. Voor de muzikanten geen reden om thuis te blijven, waarschijnlijk onder het motto eerst zien dan geloven.