3voor12 Gelderland

Geduld centrum voor popcultuur wordt op de proef gesteld

Nieuw naam voor het popcentrum Ede

In 2017 werd het gebouw aan het Kuiperplein 31 in Ede verbouwd om geschikt te worden gemaakt voor het Centrum voor Popcultuur Ede. Toen de programmering werd gestart, bleek uit geluidsmetingen dat bij sommige evenementen de toegestane geluidsnormen werd overschreden. Een extra, ongeplande, verbouwing was nodig om in het pand alle geplande concerten en activiteiten te kunnen laten doorgaan. De initiatiefnemers van het nieuwe popcentrum geven tekst en uitleg.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12 Gelderland