Popronde in beeld: S As in Assisins

tekst: Eelco van Eldijk | foto's: Matthijs Quaijtaal ,

Rotterdams vijftal met een voorliefde voor aantrekkelijke vocale harmonieën en scherpe muzikale uitspattingen. De band met de briljante naam staat in het volle middag- en zaallicht wat onwennig in de foyer te spelen. De vier jongens en één schone dame (wat een prachtige blos) mogen zich dan bedienen van zonnige en speelse klanken, het volle licht past hen niet. De ontregelende kant van het gezelschap verraadt dat S As In Assassins meer is dan het zoveelste indiebandje. Die willen we nog weleens terug zien, met een fatsoenlijk geluid in een mooi zaaltje in Nijmegen!