Gemeenteraad Nijmegen steunt Valkhof Affaire

Motie Groen Links brengt burgemeester in lastig parket

Klaas-jan Grafe, ,

De gemeenteraad van Nijmegen sprak gisteravond over het collegebesluit om de Valkhof Affaire geen ontheffing meer te verlenen voor het draaien van muziek als de podia gesloten zijn. De raad besloot om het collegebesluit terug te draaien, maar heeft volgens de burgemeester een juridisch onmogelijk besluit genomen.

Motie Groen Links brengt burgemeester in lastig parket

Het besluit van het college om de Valkhof Affaire geen ontheffing meer te verlenen voor het draaien van ‘mechanische muziek’ als de podia gesloten zijn, is door de gemeenteraad herroepen. Burgemeester Thom de Graaf zegt echter dat het terugdraaien van het besluit juridisch niet mogelijk is. De Groen Links fractie kaartte de kwestie gisteravond aan in de gemeenteraad en vroeg aan de burgemeester wat de concrete aanleiding was om geen ontheffing meer te verlenen en of het college bereid is een oplossing te vinden voor dit culturele evenement. De Graaf gaf aan dat ook het college de Affaire van groot cultureel belang vindt. Het probleem is volgens hem dat je juridisch alleen een geluidsontheffing kunt verlenen op geluidsgronden en niet omdat je een festival de gelegenheid wilt bieden haar eigen kosten te laten dekken door middel van drankverkoop. Verleen je toch de ontheffing, dan krijg je een precedentwerking en moet je andere podia om dezelfde redenen ook ontheffing verlenen. En dat is niet de bedoeling. De Graaf benadrukte dat het gaat om het draaien van muziek, de bar mag wél langer open blijven. Het college begrijpt echter dat er mogelijk een probleem kan ontstaan. Wethouder van cultuur, mevrouw Hannie Kunst, zal in overleg met de Affaire bekijken of er een oplossing te vinden is. In de tweede termijn konden alle partijen reageren op de antwoorden van de burgemeester. Vrijwel alle partijen schaarden zich achter de Valkhof Affaire. Niemand snapte precies waarom de ontheffing nu ineens een probleem is, terwijl de situatie 20 jaar heeft geduurd. Als het juridisch echt niet anders kan, moet er een goede compensatie komen. Ben van Hees van Nijmegen Nu stelde voor om de Affaire in de evenementennota als apart gebied aan te wijzen, zodat daar ook een ander geluidsregime mogelijk is. Op die manier kun je het probleem juridisch goed regelen. De Graaf antwoordde nogmaals dat de Valkhof Affaire van grote waarde is en dat het college bereid is om een acceptabele oplossing te zoeken, maar dat het terugdraaien van het besluit juridisch niet mogelijk is. Na een korte schorsing diende Groen Links een motie in om het besluit tóch terug te draaien. Die motie werd aangenomen met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Daarmee steekt de gemeenteraad de Affaire een hart onder de riem, maar zadelt de burgemeester op met een interessant probleem.