Goudvishal wordt weer vrijwilligersorganisatie

Directeur vertrekt naar poppodium De Kelder

Pieter Kwant, ,

De positie van de Gouvishal is al enige tijd onzeker. De zaal en de gemeente Arnhem zijn al geruime tijd in gesprek over overheveling van de functie van de Goudvishal naar Luxor Live. De omvorming naar vrijwilligersorganisatie is al in gang gezet. Eind deze maand zal Harold Oddens afscheid nemen als directeur van het Arnhemse poppodium.

Directeur vertrekt naar poppodium De Kelder

De positie van de Gouvishal is al enige tijd onzeker. De zaal en de gemeente Arnhem zijn al geruime tijd in gesprek over overheveling van de functie van de Goudvishal naar Luxor Live; het dit jaar te openen Arnhemse poppodium aan het Willemsplein. Op dit moment is het nog onduidelijk of er bij Luxor Live ook plaats is voor de organisatie (zo'n 80 enthousiaste vrijwilligers) en het profiel van de Goudvishal; het organiseren van underground concerten, festivals en dance-events. De vijftigduizend euro subsidie waarop de Goudvishal draait zal in ieder geval verdwijnen. Sinds begin dit jaar werkt het Arnhemse poppodium dan ook noodgedwongen aan de omvorming tot een door vrijwilligers gestuurde organisatie met een beperkte professionele ondersteuning. "De organisatie beschikt over een enorm potentieel onder de vrijwilligers, die zich al jaren gepassioneerd inzetten voor een sterke underground cultuur in Arnhem en omstreken, eigenlijk heel Gelderland", vertelt directeur Harold Oddens die gezien de nieuwe situatie afscheid zal nemen als directeur van de Goudvishal. "Mijn werkzaamheden worden deels overgenomen door vrijwilligers, maar voor zaken als beleid, coördinatie en externe betrekkingen is een betaalde vervanger nodig. Hiervoor is continuëring van de loonkostensubsidie door de gemeente Arnhem cruciaal." Oddens blijft tot aan de zomer verbonden als voorzitter van de beheerstichting om de organisatie bij te staan in dit proces. Tegen die tijd is er hopelijk meer duidelijkheid met betrekking tot het lot van de Goudvishal. Met ingang van 1 mei vertrekt Oddens naar Amersfoort, waar hij poppodium De Kelder zal leiden naar de op te leveren nieuwbouw in 2010. De Goudvishal betreurt het vertrek van hun collega. “Naast het feit dat de Goudvishal de inzet van 38 uren zal missen ben ik vanwege mijn dienstjaren goed ingevoerd in de organisatie en het Arnhemse. Ik heb ook altijd met passie voor de Goudvishal gewerkt. Feit is wel dat er nu iemand nodig is die zich bezig kan houden met de begeleiding van de reorganisatie en als contactpersoon voor de gemeente en politiek kan fungeren. Een vervanger zal moeten beschikken over een politiek netwerk binnen Arnhem en de provincie, en ervaring moeten hebben op het vlak van fondsenwerving. Het positieve hieraan is wel dat die met een frisse blik naar de situatie kan kijken.”