Weinig inschrijvingen Singer-songwriterfestival

Ondanks beperkte kwantiteit hoge kwaliteit

Alex van der Hulst, ,

De singer-songwriters misten misschien de posters waarop ze uitgenodigd werden deel te nemen aan het jaarlijkse Singer-songwriterfestival. De aankondiging voor het festival verliep dit jaar enkel en alleen via internet. Dit vanwege tegenvallende subsidie-inkomsten. Desalniettemin is de kwaliteit van de inschrijvingen hoog. De organisatie maakt zich dus geen enkele zorgen.

Ondanks beperkte kwantiteit hoge kwaliteit

In voorgaande jaren lag het aantal inschrijvingen rond de dertig. De elf inschrijvingen dit jaar steken daar schril bij af. "Vanwege hele lage subsidie heb ik flink moeten schrappen aan de kostenkant. Ik heb ervoor gekozen om de inschrijvingsposters en flyers achterwege te laten en alleen nog maar via internet aan te kondigen", zegt organisator Mark Kuijpers. Hij heeft er echter niet van wakker hoeven te liggen. Kuijpers: "Het niveau van de geselecteerde kandidaten ligt hoger dan vorig jaar. Vorig jaar sprongen er zeven à acht kandidaten uit, terwijl dit jaar de kwaliteit van de inzendingen dicht bij elkaar lag." Zodra bekend is welke kandidaten zijn geselecteerd, is dat hier te lezen.