Ingrijpende reorganisatie bij Mezz in 2014

Ontslagen, café wordt kleine zaal, oefenruimtes afgestoten

Robin van Essel ,

Poppodium Mezz voert in 2014 noodgedwongen een ingrijpende reorganisatie door. Teruglopende inkomsten zorgen ervoor dat de stichting moet bezuinigen. Dit heeft tot gevolg dat het podium volgend jaar een aantal vormveranderingen zal ondergaan. Het café wordt een zaal, de oefenruimtes worden afgestoten en 4 banen gaan op de schop.

Het nieuws werd vanmiddag bekend gemaakt via de website van Mezz. De inkomsten liepen door afnemende bezoekersaantallen en minder verhuur al twee jaar terug, met een verlies van 118.000 euro in 2012 tot gevolg. Mezz ontvangt ruim vijf ton subsidie, maar volgens de directie is de gemeente vooralsnog niet van plan om extra bij te schieten om het gat te dichten. Omdat de vooruitzichten voor 2013 er niet beter op werden, is snijden in de kosten noodzakelijk.

De bezuinigingen hebben een aantal ingrijpende gevolgen voor de vorm van Mezz zoals we die kennen. De programmering in wat nu het café is, blijft ongewijzigd, maar de ruimte gaat per 1 januari 2014 alleen nog open tijdens een optreden. De oefenruimtes worden afgestoten. Het gevolg is dat er gesneden kan worden in de kosten van het personeel van het café, dat ook het beheer van de oefenruimtes onder zijn hoede had. Eén contract loopt af, er vallen drie gedwongen ontslagen en er worden 'wat functies geshuffled'.

Mezz-directeur Frank van Iersel: "We moeten erkennen dat het café-concept van Mezz is mislukt. Het is te lastig, er was te weinig aanloop." De directeur ontkent dat de toekomstige 'kleine zaal' van Mezz geen gratis concerten meer zal bieden, zoals nu vaak gebeurt. Eveneens is het - vooralsnog - niet de bedoeling dat er gesneden gaat worden in de programmering: "We hebben de lokale en regionale taak om zowel mainstream als muziek voor een specifiekere doelgroep te bieden. Dat moeten we ook blijven doen, als we onszelf artistiek gezien serieus willen blijven nemen," volgens Van Iersel.

Vooralsnog staat dus vooral het voortbestaan van de oefenruimtes op de tocht. Mezz is in bespreking met een onbekende partij die het beheer op zich moet nemen, maar dat is nog niet rond. Eventueel zou het gehele verdwijnen een gat betekenen in de infrastructuur voor bands in de stad. Maar volgens Van Iersel kan en moet Mezz zijn door de gemeente opgelegde educatieve functie op andere wijze gaan invullen: "Ruimtes zijn alleen een faciliteit. We willen in samenwerking met POB en Nieuwe Veste onze bijdrage blijven leveren aan het begeleiden van musici. Zo nemen we bijvoorbeeld deel aan het Brabantse talentenprogramma Proud Of The South."

Mezz presenteert medio 2014 plannen die op lange termijn levensvatbaarheid moeten garanderen. Wat deze precies omvatten, wilde Van Iersel nog niet op ingaan.